SOFIEMYR: Årets utgave av lidelseshistorien presenteres på en helt spesiell måte i Greverud kirke langfredag: en musikalsk uroppførelse av en liturgisk pasjon.

– Uroppførelsen er en begivenhet i seg selv. En musikalsk utforming av lidelseshistorien som det neppe finnes maken til i vår samtid her til lands, sier kantor Bernt Nordset i Kolbotn menighet.

Lidelseshistorien

I mange år er langfredagens gudstjeneste i Oppegård gjennomført med acapellasang, i tillegg til et stilisert skuespill med bruk av flere tekstlesere. I år gjøres det på en helt ny måte i Greverud kirke.

Det var Bernt Nordset som tok initiativet til å engasjere komponisten Henrik Ødegaard for å få ham til å skrive en liturgisk pasjon over Johannesevangeliet.

– På samme måte som Bach bruker resitasjon, ariere og korsatser i sine pasjoner, utnytter Ødegaard sangen som uttrykksmiddel for å fortelle lidelseshistorien, forteller Bern Nordset.

Samarbeid

– Dette er et banebrytende arbeid her til lands. Det er i det hele tatt ikke mange komponister som har skrevet pasjoner.

Bestillingsverket er et samarbeid med Fredrikstad domkirke, som har uroppførelsen parallelt. I Greverud kirke vil koret bestå av 12-14 sangere: lokale korister foruten noen innleide studenter.

I tillegg til langfredagens spesielle satsing vil det også 1. og 2. påskedag bli en ekstra medvirkning av musikere og sangere i både Sofiemyr og Oppegård kirke på Svartskog.

Kveldsgudstjeneste

– Gudstjenesten i Sofiemyr kirke 2. påskedag har tidligere vært en påskenattsmesse, men uten å nå frem til folk. Derfor satser vi heller på en kveldsgudstjeneste, men mer lagt opp som en sanggudstjeneste, som prøver å summere opp hele påsken, sier Bernt Nordset.

– Som du skjønner, er det mye man kan gå glipp av i Oppegårds kirker for den som ikke deltar, legger vikarierende sogneprest Eldrid Eide Røyneberg til.