Underskudd på 36 millioner kroner for Ås kommune. - Dette er veldig alvorlig

Ås kommune gikk på en budsjettsmell på 36 millioner kr i 2019, viser det foreløpige regnskapet.