FOLLO: Torsdag var flere rådmann samlet i Ski for å undertegne en samarbeidsavtale om Follo medisinske senter, og det var flere fornøyde fjes tilstede, skal vi tro Nordre Follo kommunes nettsider.

- Denne avtalen har vi sett frem til å signere, forteller konstituert rådmann Jane Short Aurlien fra Nordre Follo kommune til kommunens eget nettsted.

De involverte kommunene har i fellesskap utarbeidet en samarbeidsavtale om administrativ vertskommunesamarbeid ved Follo medisinske senter, og nå var tiden inne for å undertegne avtalen. Samarbeidsavtalen innebærer et samarbeid om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser ved Follo medisinske senter, legevakt og kommunale akutte døgnplasser innenfor både somatisk helse og rus/psykiatri er kompliserte og kostnadskrevende tjenester, som skal leveres hele døgnet hele året.

Les også

36 sykehjemsplasser legges ned i Nordre Follo kommune – en rasering av velferden

- Store fordeler

Det er kostnadsdrivende med drift fra fagspesialister og det skal være tore fordeler ved samdrift og samlokalisering. Kvalitetsmessig forventer man også at det blir store fordeler ved å samle det akutt medisinske tilbudet og den akutt medisinske kompetansen, slik at innbyggerne og de som oppholder seg i kommunene får god og forsvarlig øyeblikkelig hjelp i akutte situasjoner og ved ulykker.

Follo medisinske senter skal tilby tjenester av god kvalitet, som blir gitt av faglig kvalifisert personell.

Ved at kommunene dirfter døgnlegevakt, legevaktsentral og akutte døgnplasser i fellesskap vil løsningen innfri lovkrav, sikre faglig nivå og kompetansekrav hos leger og sykepleiere og krav til sykebesøk og utrykning.

I tillegg skal samarbeidet skape en forutsigbar akuttmedisinsk kjede for innbyggerne og sikre et driftsmessig godt grunnlag.