FOLLO/OSLO: For to uker siden fikk klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft del to av klimarapporten fra FNs klimapanel.
Det tegnes et dystert bilde av hvordan klimaendringene allerede har ført til og vil føre til konsekvenser for miljøet og menneskelig infrastruktur i tiårene som kommer.

Matmangel, vannmangel, naturkatastrofer, stigning i havnivået og flere hundre millioner av klimaflyktninger kan bli morgendagens utfordringer.
– Det er viktig å ikke se svart på fremtiden, da blir vi fort handlingslammet, sier Sundtoft.

Tror på gode liv

Ministeren ser alvorlig på rapporten fra FN.
– Vi må kutte i utslippene, og omstille oss til et lavutslippssamfunn. Jeg har stor tro på at mine barn vil leve godt når de blir voksne, men det vil bli et annerledes samfunn å leve i enn i dag.

Det er dagens ungdom som kommer til å måtte tilpasse livet etter klimaendringene, sier flere forskere og legger til at menneskeheten har 15 år på å snu trenden.

– Jeg har holdt mange taler til avgangselever. Jeg sier at de er fremtiden. Det betyr at de vil merke klimaendringene i større grad enn det vi gjør i dag, og at de kommer til å forandre samfunnet vårt. De kommer til å forme fremtiden.

Det vil bli slik at man tar elsykkelen til jobb eller butikken. Vi kan ikke kjøre bil overalt, som i dag.
 

Annerledes fremtid

– I fremtiden kommer vi til å leve i samfunnet på en annen måte. Det vil ikke være slik at man kan kjøre bil hvor som helst når det passer en, vi kommer til å bo tettere og være mer energieffektive, forklarer Sundtoft.

Hun tror dessuten at elektriske sykler kommer til å bli en del av den fremtidige hverdagen.
– Det vil bli dyrere å forurense, og avgiftspolitikken vil reguleres strengere. Det vil bli slik at man tar elsykkelen til jobb eller til butikken for å handle. I dag kjører stadig flere elbil, og det er et miljøtiltak som fungerer. Det som fungerer må vi gjøre mer av.

Høyt utdanningsnivå

Ministeren tror planlegging er nøkkelen til suksess for omstillingen til et grønt samfunn.
– Ingen kunne forestille seg at vi i 2014 kom til å ha en datamaskin som får plass i lommen vår. På lik linje er det vanskelig å forestille seg hva slags løsninger morgendagens samfunnet kommer til å få.

På det grunnlaget legger hun vekt på at det fremover kommer til å bli en langsiktig omstilling til et annet type samfunn.
– Det vil bli mer klima og miljø på skolen og det er viktig med et fremoversynt næringsliv. Vi kommer til å måtte ha et høyt utdanningsnivå for å imøtekomme de tekniske utfordringene vi får.

Mer miljøengasjement

Forskere mener at vi har handlet for sent for å forhindre katastrofale klimaendringer. Ministeren vil ikke trekke noen konklusjon på spørsmålet om vi har handlet for sent.
– Det viktigste er nå å få en langsiktig plan for at vi kan bli et lavutslippssamfunn.

– Føler du at ungdom tar klimaendringene på alvor?

– Jeg møter mye miljøengasjert ungdom som vil forandre samfunnet vårt, men jeg skulle gjerne møtt enda flere.

Klimaet vil ta større plass

– Jeg tenker ikke så mye over klimaet. Men jeg vet jo om drivhuseffekten, at temperaturen stiger og konsekvensene dette lager, sier Anders Flatby.

16-åringen tror klimaet kommer til å ta større plass i samfunnet fremover.

– Klimaet kommer til å hindre meg i å kjøre bil og gjøre ting som vi gjør hele tiden i dag. Jeg har begynt å tenke på det. Når klimaendringene virkelig begynner å rokke i folks hverdag, tror jeg mange flere vil bry seg.

Dype inntrykk

– Jeg vet om klimaendringene og hvilke store påvirkninger dette kommer til å ha på oss mennesker og hvordan vi lever. Samtidig tenker jeg ikke over hvor drastisk det kommer til å påvirke hverdagen vår om et par år, forteller Lisa Fredriksen.

Hun kunne ønske seg et større fokus på miljø og klima.
– Katastrofer som i Filippinene lager dype inntrykk hos folk. Jeg mener at vi i alle fall må klare å kildesortere her i landet, for å bidra til mindre utslipp.