FOLLO: I går kveld ble den første Gossip-Girl siden for de forskjellige videregående skolene i Follo opprettet. Her har elever anonymt delt sladder og hemmeligheter om andre elever.

Ski, Drømtorp, Vestby og Frogn er noen av skolene som har blitt utsatt for nettmobbingen. Elever fra de forskjellige skolene har tatt inspirasjon fra den populære TV-serien Gossip Girl, hvor det er en person som sprer mørke hemmeligheter digitalt til hele skolen. 

Victoria Lundgaard (18), elevrådsleder på Drømtorp videregående skole, har kontaktet administratorene via innboksen til Gossip Girl-siden. Se på bildene i bildesliden.

- De vil skape drama

Sidene har skapt mye diskusjon blant ungdommene i Follo. Drømtorp-elevene reagerer sterkt på utsagnende på Facebook-siden. 

Siden uttrykker at de vil skape drama, men det er forskjell på å skape drama og å henge ut navngitte personer offentlig. Uavhengig av om det er sanne eller usanne rykter.
Benedicte Caspara Tyskeberg (19), tidligere elev ved Drømtorp videregående skole

Jeg har sett på alle sidene og må si dette er noe av det dummeste jeg har sett på altfor lenge. Her har vi med folk som er villig til å ødelegge for andres liv for sin og andres underholdning. Jeg har selv "dritt" på meg som jeg ikke vil at andre skal vite, og jeg får vondt når jeg tenker at jeg er i en faresone. 
Simen Omberg Kide (18), tidligere elev ved Drømtorp videregående skole

Jeg synes slike sider kan være morsomme til en viss grad. Men dersom det skrives om utroskap, hvem som hooka hvem på helgens hjemme alene-fest eller byen, hvem som har fått forskjellige kjønnssykdommer og driti seg mest ut i fylla så er det ikke moro lenger. Jeg mener det kan være skummelt å poste slik info om folk på nettet som kanskje ikke engang er sannheten. Det kan gjøre at folk føler seg beglodd på skolen, og i verste fall ødelegge vennskap og kjæresteforhold.
Ida Indseth Løken (18), elev ved Drømtorp videregående skole

Jeg velger å tro at jentene gjør dette fordi de synes det er gøy, ikke fordi de ønsker å såre noen men det er nettmobbing og elever på skolen blir hengt ut
Victoria Lundgaard (18), elevrådsleder ved Drømtorp videregående skole. 

Kan straffes med fengsel og/eller bøter

I følge paragraf §246 i straffeloven, vil en som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse straffes med bøyer eller fengsel inntil seks måneder. 

I paragraf §247 står det:
"Den som i ord eller handling opptrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes."

I Facebook sitt reglement står det skrevet at de har forbud mot å poste krenkende materiale, og at brukere som gjør dette blir utestengt.

Hva synes du om nettmobbing?
Legg igjen en kommentar i kommentarfeltet under!


uRed vil fortsette å oppdatere angående dette, og vil senere ta kontakt med Follo-politiet og rektor på Drømtorp videregående skole. Siden har nå blitt slettet. (kl.19.50)