FOLLO: Ett år etter at tobakksfri skoletid ble innført, er støtten fra elevene overveldende. Men kun 1 av 4 mener at skolen overholder forbudet.

En undersøkelse gjennomført av Helsedirektoratet viser at 3 av 4 skoleelever støtter forbud mot røyking og bruk av snus i skoletiden.

Samtidig mener over halvparten at forbudet i liten grad overholdes på deres skole. Kun 27 prosent mener at forbudet faktisk blir overholdt.

Les også: Rektor er glad for det røykeforbudet

– Alle elever skal ha rett til et røyk- og snusfritt skolemiljø, uavhengig av hvilken skole de går på. Hvis flere skoler følger opp forbudet, kan det bidra at færre unge begynner med tobakk, sier fungerende avdelingsdirektør Astrid Nylenna i Helsedirektoratet.

Undersøkelsen viser ingen forskjell mellom jenter og gutter – eller mellom ulike aldere.

Les også: Elever priser snusen og blåser i røykeforbudet

Derimot er forskjellen stor mellom dem som snuser og dem som ikke gjør det. Blant dem som har prøvd snus er det 58 prosent som støtter forbudet, mot 92 prosent blant dem som ikke har prøvd snus.

Undersøkelsen ble gjennomført av Opinion for Helsedirektoratet i juni/juli 2015 blant 1000 ungdommer mellom 16-24 år.

(ANB)