– Noen stresser seg syke

Artikkelen er over 2 år gammel

– Ungdom opplever et vanvittig press, og noen stresser seg syke, advarte Synnøve Snyen (SV) da kommunestyret behandlet tilstandsrapporten for grunnskolen i Oppegård.

DEL

OPPEGÅRD: Oppegård-elevene skårer svært bra på karakterer, men ikke like godt på trivsel. Når det gjelder læringsmiljø ligger Oppegård likt eller litt lavere enn kommunegruppe 13. Dette er en forbedring fra i fjor. Det kommer frem av tilstandsrapport for grunnskolen, som kommunestyret behandlet i september.

Oppegård skiller seg ikke nevneverdig ut fra andre Follo-kommuner eller landet for øvrig, viser statistikk fra ungdata.no. I rapporten fra ungdata 2017 heter det:

«De ungdommene som vokser opp i dag kan langt på vei karakteriseres som en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Selv om de fleste trives og er godt fornøyd, er det mange som opplever bekymringer i hverdagen. Særlig er det mange jenter som opplever skolen som stressende. Et viktig funn fra årets undersøkelse er at omfanget av psykiske helseplager fortsetter å øke. Økningen er markant og gjelder både gutter og jenter.»

Lindtveit Røse kommenterte tilstandsrapporten slik:

– Våre elever er blant landets beste og i noen fag landets beste. Det vitner om gode lærere og foreldre som støtter opp om ungene sine. Men når det gjelder læringsmiljøet har vi utfordringer. Unge opplever stor grad av prestasjonspress, ikke bare innen skole – men i idrett, venner og annet. De får noen utfordringer, og noen går det ekstra hardt utover. Det må kommunestyret ta ordentlig tak i når det gjelder budsjett fremover.

Synnøve Snyen (SV) understreket de samme utfordringene:

– Vi ligger godt an på karakterer, men dårligere an i trivsel og miljø. Har vi blitt for opptatt av at vi skal gjøre det så veldig bra? Bør vi nødvendigvis ha som topprioritering at vi skal være blant de tre beste? Bør vi ikke sette alt inn på trivsel? Her er det ikke noe enten eller, men trivsel betyr mye for karakterer. Jeg støtter meg til Røses innlegg om at unge opplever et vanvittig press. Ikke minst karakterpress. Mange av dagens unge stresser seg syke. Som opposisjonspolitiker, peker jeg på det vi er dårligst på: Hvor store klasser vi har. Vi er på sisteplass i gruppen vår og blant de laveste i landet. Vi har 3,5 flere elever per lærer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13.

Røse repliserer:

– Lærertettheten er for dårlig, men vi fikk fem nye lærere i fjor, og det er varslet et løft. Dessuten har vi A-Team som ikke fremkommer i statistikken. I tillegg er jeg glad for at Oppegårdskolen har utarbeidet en Handlingsløype ved mobbing.

Artikkeltags