I første setning av Opplæringsloven står det blant annet at opplæringen i skolen skal åpne dører mot verden og fremtiden.

At ungdommen viser et så viktig klimaengasjement åpner øynene til mange av oss enda mer. Takk til Greta som går foran, takk til ungdommen som følger etter i kampanjen «Fridays for future». Den har spredd seg til over 100 land. Det er imponerende, og sier litt om det alvoret ungdommen føler, og den avmakten de har til voksnes unnfallenhet. De synes vi har for få tiltak og tar klimautfordringene for lite alvorlig. Vi er enig med dere!

Engasjementet til ungdommen fortjener å bli møtt med mer enn heiarop, de skal bli møtt med handling. I Nordre Follo Venstre vil vi stå sammen med ungdommen i dette engasjementet. Det er tross alt ungdommens fremtid som står på spill. Da synes vi skolestreik er en legitim metode for å få frem et alvorlig politisk spørsmål. Og, vi skal følge opp med klimatiltak som monner om vi vinner valget til høsten.

Engasjerte ungdommer tar Opplæringsloven på alvor, og vi må ta dem på alvor. De åpner dører mot framtida og verden – gjennom å ta kampen for klimaet. Hvilke formål kan være mer gyldig som fravær fra skolebenken enn det? Og ingenting kan heller være mer i tråd med målene i opplæringsloven om å «utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine», og å «lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst».