Ungdommen lager kafé for pensjonistene på Siggerud: – Dette er et veldig fint arrangement. Jeg synes bare det er så ergerlig at det er så dårlig fremmøte

Unge og gamle på Siggerud blir bedre kjent i hyggelig lag.