Ungdomsgjeng lagde bråk på Breivoll gård og promillekjørere i Ski er blant nattens hendelser

To promillekjørere i Ski og ordensforstyrrelse på Breivoll er blant nattens hendelser i Follo.