Moflag: – Dette kan ikke fortsette

SAMLET: Her fra møtet på rådhuset i Ski.

SAMLET: Her fra møtet på rådhuset i Ski. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ungdomsbråk ble hastemøte i Ski kommune. Ekstra innsats på to ungdomsskoler, felles dugnadsmøte og mer ressurser til forebygging hos politiet, ble de tre viktigste punktene.

DEL

SKI: De siste dagers bråk og uroligheter i deler av ungdomsmiljøet i Ski, endte i et hastemøte torsdag.

Alle etater som jobber med barn og unges oppvekstvilkår i kommunen var samlet rundt ordføreren. Hva gjør vi nå, var det store spørsmålet de ønsket å finne svaret på.

Tre punkter ble etter møtet nevnt som de viktigste.

– Først og fremst blir det satt inn ekstra innsats ved både Haugjordet- og Ski ungdomsskole. Dernest ble vi enig om å utforme en invitasjon til et felles åpent dugnadsmøte den 19. april. I tillegg vil vi kreve mer ressurser til blant annet forebyggende enhet hos politiet i Follo, sa ordfører Tuva Moflag.

Til møtet den 19. april ønsker ordføreren å invitere til nabolagsdugnad. I tillegg til natteravnene, kirken og politiet, vil hun se representanter fra alle frivillige lag og foreninger i kommunen på dette møtet.

– Vi må sammen sørge for trygghet for barn og unge i kommunen vår. Jeg håper så mange som mulig vil være med på denne store dugnaden, sier Moflag.

I møte torsdag var representanter fra alle etater som har med barn og unge å gjøre, i tillegg til rektor ved både Ski- og Haugjordet ungdomsskole. Rektor ved Haugjordet, Katti Anker Teisberg kjenner på trykket, men sier samtidig at problemene skal løses.

– Det var et veldig bra møte. Nå samler vi alle gode krefter, men vi må løse de problemene vi nå står oppe i, sier Teisberg.

Syv elever ble tirsdag utvist fra Haugjordet ungdomsskole på grunn av bråk og slåssing på og rundt skolen. To av disse elevene kom tilbake etter én dag. De resterende fem kommer tilbake fredag. Da har rektoren planene klare.

– Vi skal følge opp disse elevene godt, med et eget opplegg. En ting er tryggheten til de andre elevene, men også disse syv trenger oppfølging, sier rektoren.

– Er det tungt å være rektor ved Haugjordet ungdomsskole i disse dager?

– Nei, dette er jobben min. Det finnes andre som har det verre i den situasjonen vi nå er i, sier Teisberg.

Det vil, så snart påsken er over, bli innkalt til foreldremøte på både Ski- og Haugjordet ungdomsskole. Der forventer de at også politiet stiller.

Både ordføreren og begge rektorene var klare på en ting. Det finnes altfor få ressurser til forbygging i det lokale politiet i Follo.

– Ikke et vondt ord om de som jobber i forebyggende enhet ved politiet i Follo. De gjøre en kjempeinnsats, men de er altfor få. I tillegg tar en eventuell etterforskning og påfølgende reaksjon overfor ungdommen altfor lang tid, sa de samstemt.

Ordfører Tuva Moflag har ikke tenkt å gi opp kampen om mer ressurser til politiet i Follo og spesielt den forebyggende enheten.

– Vi vil ta opp ressurssituasjonen ved politiet. Vi ønsker og ser nødvendigheten av et tettere samarbeid. Politiet har flere fantastiske ansatte, men det er ikke mange nok. Vi opplever mangel på både forebyggende ressurser og oppfølging av anmeldte forhold. Dette kan ikke fortsette, sier Moflag.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken