Gå til sidens hovedinnhold

Unge som strever og skolestart

Våre frivillige er opplært til å møte de som tar kontakt. De vil være et medmenneske som er god å snakke med, skriver Hilde Aarthun Hasselgård i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kirkens SOS Borg satser sterkt på å hjelpe unge som har det vanskelig. Chatte-tjenesten når flere unge. Hittil i år er det registrert over 13000 henvendelser på chat i Norge!

Vi kjenner til at en stor gruppe av de som kontakter oss er barn og unge mellom 10 og 20 år. De er midt i skolealder. Noen vil chatte om skole eller bekymringer, men oftest er tema psykiske problemer, relasjonsproblemer, ensomhet, overgrep eller selvskading. Alt dette preger livet og opplevelsen av hvordan de mestrer skolehverdagen. Hvor finnes det en mulighet til å snakke med et medmenneske anonymt? Jo, Kirkens SOS; Norges største krisetjeneste på nett og telefoni.

Kirkens SOS Borg, med vaktlokaler i Nittedal og Greåker, har dette året blitt en del av den nasjonale chattetjeneste. Vi ser at vår anonyme tjeneste er viktig for unge. De trenger en trygg kontakt som kan se, støtte og styrke midt i den hverdagen som oppleves altfor strevsom. Kanskje kan en chatte-samtale gjøre at de oppdager hvilke muligheter de kan se for seg videre. Noen vil ha mer langsom samtale, og de skriver til vår SOS- meldingstjeneste. Mange ungdommer ønsker å skrive det som er vanskelig til noen, uten å vise hvem de er eller hvor de bor. De ønsker å kontakte medmennesker anonymt når ting er for vanskelig.

Våre frivillige er opplært til å møte de som tar kontakt. De vil være et medmenneske som er god å snakke med. Det er et krav at alle frivillige deltar i kurs som omfatter emosjonell førstehjelp og krisehåndtering, og opplæring i hvordan møte mennesker med psykisk smerte og selvmordstanker.

For å sikre opplæring og flere frivillige, trenger vi midler. Vår tjeneste er et vesentlig bidrag for å styrke folkehelsen. Det er det laveste lavterskel som finnes, og det er et supplement til andre helsetjenester. Vi vil øke aktiviteten for å støtte styrkingen av folkehelsen som gjøres i skole og kommuner. Vi er tilgjengelige på en eller annen plattform hele døgnet. Vi vet hvor viktig det er å være til stede for unge som strever, spesielt nå i oppstart av nytt skole og studieår. Vi er her.

Kirkens SOS Borg

v/ påtroppende leder

Hilde Aarthun Hasselgård

Kommentarer til denne saken