Gå til sidens hovedinnhold

Unges psykiske helse er ikke godt nok prioritert

Elever på videregående skole må ha tilgang til helsesykepleier, når de trenger det. Det er dessverre ikke tilfelle på alle videregående skoler i Viken i dag.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tvert imot er dekningen veldig varierende. Fylkesrådet har selv beskrevet tilgangen til helsesykepleier på følgende måte «tilstedeværelsen varierer, og kontoret er ofte stengt». Samtidig tar ikke fylkesrådet grep for å bedre situasjonen, istedenfor skylder de på kommunene.

I dag forteller mange barn og unge både om stress og press. Psykiske helseplager fortsetter å øke, og mange gruer seg til skolen. Røde Kors sin rapport fra august i år viser at dobbelt så mange unge sier de ikke har det bra for tiden, sammenlignet med resten av befolkningen.

Det er korrekt at kommunene har ansvar for skolehelsetjenesten på de videregående skolene, men dette er et ansvar kommunene over tid har nedprioritert. Konsekvensene, det er manglende tilbud til Vikens elever. Det var derfor KrF for mange år siden kjempet for og fikk gjennomslag for at Akershus fylkeskommune skulle bevilge ekstra penger til skolehelsetjenesten på de videregående skolene. En ordning som for neste år utgjør 11 millioner kroner. KrF mener alle de videregående skolene i Viken burde vært inkludert i ordningen og foreslår i vårt alternative budsjett å sette av 8,5 millioner kroner til helsesykepleiere og skolepsykologer ved de videregående skolene.

Vi er bekymret for at elevene ikke har tilgang til faglig hjelp i vanskelige og sårbare situasjoner. Det er et stort problem at elever som oppsøker helsesykepleier møter et tomt kontor eller en helsesykepleier som ikke har nok tid til dem.

Det er alvorlig at elevene ikke har bedre tilgang til en så viktig tjeneste, og det er behov for å styrke skolehelsetjenesten for å sikre at alle elever får den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Kommentarer til denne saken