UP med klar beskjed til folk som varsler andre om kontroller

Utrykningspolitiet minner om hva slags konsekvenser det kan få dersom man varsler andre bilister om trafikkontroller.