[Drammens Tidende:] Denne uken vil Utrykningspolitiet og politidistriktene gjennomføre en spesiell kontrollinnsats over hele landet. Fokuset er rettet mot kjøring i ruspåvirket tilstand.

Målet er å bidra til reduksjon av antall drepte og hardt skadde på norske veier.

Undersøkelser som er blitt utført av UP og Folkehelseinstituttet, viser at 140.000 personer kjører i ruspåvirket tilstand hver eneste dag. 14.000 av dem i alkoholrus.

– At 14.000 kjøreturer foretas med promille daglig viser at det fortsatt er alt for mange som kjører med promille. Den største andelen av disse foretas av gjengangere, men det er også mange som setter seg i bilen for tidlig dagen derpå, har UP-sjef Runar Karlsen tidligere uttalt.

Økning

I fjor ble 9.649 bilister tatt for ruskjøring i Norge. Det er en økning på hele ti prosent sammenlignet med 2017.

– Rus er én av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker. Derfor har UP siden 2014 hatt ekstra fokus på å bekjempe ruskjøring, sier Karlsen.

Det har medført en økning i antall anmeldelser på hele 164 prosent fra 2014.

– Vi vil også i 2019 opprettholde antall ruskontroller, og ha som hovedregel at alle vi kontrollerer skal rus-testes, sier Karlsen.