LANGHUS: Langhusjentene Thea Engen og Amanda Borge er oppgitt over hvordan de siste skoledagene i året gjennomføres. Karakterene deres settes i begynnelsen av juni. Jentene mener dagene etter dette ikke er nødvendige.

— Mange av skoledagene består av film, strandturer eller andre utflukter, sier Engen

Borge forteller at elever på medialinjen ved skolen har laget hus av pappesker, noe hun synes virker lite relevant for mediefaget.

— Det er «tomme» skoledager som er helt hensiktsløse for læringen, sier Borge og stiller seg spørrende til hvorfor de ikke bare får fri fra skolen.

— Vi kunne vært hjemme og øvd til en eventuell eksamen, noe som vi synes er et bedre alternativ til turer og film.

Opplæringsloven holder elevene på skolen

Rektor ved Drømtorp videregående skole, Sissel Onstad, forteller at elevene i følge loven må være på skolen et visst antall skoledager. Hun mener filmene som vises i timene og turene elevene drar på er fagrelatert.

Alle timene skal være fagrelatert. Dersom alt er gjennomgått, kan timene bestå av repetisjon eller forberedelser til neste års pensum. Å gi elever fri er ikke et alternativ.

Engen synes det virker som om lærerne har problemer å fylle opp timene med relevant opplæring. Hun forteller at klassen hennes slutter tidligere på skolen enn det som står oppført på timeplanen nesten hver dag.

Onstad sier tanken er at de skal ha et godt opplæringstilbud alle dagene, men at mangel på rom under eksamensperiodene kan være et problem.

Hun forteller at dette kan være grunnen til at elevene av og til må på utflukter, slutter tidlig eller har alternative opplegg. Rektoren presiserer at dette er noe de prøver å unngå.

Ønsker senere vurdering

I starten av juni settes standpunktkarakterene til elevene på Drømtorp, men siste skoledag er først 23. juni. Det synes Borge og Engen er frustrerende.

Det er demotiverende. Vi skulle ønske vi kunne bli vurdert senere på året, slik at alt vi gjør betyr noe for karakterene. Slik det er nå, er det masse dødtid fra karakterene blir satt til vi er ferdige på skolen, forteller Engen.

Rektor forteller at karakterene må settes før eksamen.

Standpunktkarakterene skal ikke påvirke eksamenskarakteren. Derfor settes karakterene tidlig. Jeg synes det er synd hvis elevene blir mindre motivert på grunn av dette.

Hun påpeker at dette er en lov skolen må følge.

Jobber med å finne løsning på problemet

Påtroppende leder i elevorganisasjonen, Kristoffer Hansen, synes de siste skoledagene i året er et underkommunisert problem i skolen.

Dette er et stadig tilbakevendende problem. Vi jobber i dag sammen med Utdanningsdirektoratet for å finne en løsning på hvordan elevene skal få oppfylt minstetimetallet sitt (antall timer eleven må være på skolen, jour. anm.), sier Hansen.

Inntil det kommer endringer må lærerne bli mye flinkere til å lage gode opplegg i denne tiden av året, eller bare gi elevene fri. Det er håpløst å føre fravær på timer som bare inneholder filmvisning og «hangman» på tavlen.