Gå til sidens hovedinnhold

Uredelig om fritt skolevalg

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er mye underlig som sies og skrives i debatten om fritt skolevalg akkurat nå. Venstresiden viser en rørende omtanke for fylkespolitikerne valgfrihet, men bryr seg langt mindre om elevenes valgfrihet.

Balder Alvær Olafsens innlegg her i Østlandets Blad er direkte uredelig. Olafsen forsvarer som forventet sin egen valgfrihet som fylkestingsrepresentant for SV i Viken, man påstandene han kommer med er direkte misvisende. Olafsen gjentar en påstand som først ble fremsatt av byråd Inga Marte Thorkildsen i Oslo. Hun påstod at da Akershus hadde fritt skolevalg, så kunne bare 18 prosent av elevene egentlig velge hvilken skole de ville gå på. Det høres jo selvfølgelig skremmende ut. Men så er det heller ikke sant.

Faktisk.noundersøkte denne påstanden og konkluderte med at den var misvisende. Thorkildsen la nemlig til grunn at alle elever i så fall ønsket å søke seg til den skolen som hadde det høyeste poengkravet. Det gjorde selvfølgelig ikke alle elever. Heldigvis er både elever, skoler og studieprogram ulike, og det var mange flere som fikk oppfylt sine ønsker enn den misvisende påstanden fra Thorkildsen. Oppsiktsvekkende nok bruker fremdeles Olafsen dette som et argument mot fritt skolevalg.

Nesten 7 av 10 fikk faktisk oppfylt sitt førsteønske når det gjaldt skole, og nesten 9 av 10 sitt førsteønske når det gjaldt programområde. Fritt skolevalg fungerte nemlig bra i Akershus, men dette ville SV likevel endre. Som Olafsen beskriver det: «I Viken har nærskolegarantien vært et av SVs viktigste gjennomslag i det nye fylket».

Det SV fikk gjennomslag for var altså å gi fylkespolitikerne rett til å bestemme hvilken skole elevene skal gå på, basert på foreldrenes adresse. De fratok dermed elevene muligheten til selv å bestemme hvilken skole de ønsker å gå på.

Etter 10 år i grunnskolen er det på tide å gi elevene mer makt til selv å påvirke hvordan de kan få oppfylt sine ønsker og drømmer. Det kan være mange grunner til at en elev vil velge en annen skole enn nærskolen. Kanskje drømmer eleven om et utdanningstilbud på en annen skole. Kanskje ønsker eleven å bryte ut av et miljø vedkommende ikke trives i, og heller begynne på en annen skole for å starte om igjen med blanke ark, finne nye venner og få et nytt nettverk.

Alle inntaksmodeller har fordeler og ulemper. Fritt skolevalg er kanskje ikke et perfekt system, men det er den mest rettferdige av mange ikke-perfekte ordninger. Det regjeringen nå legger opp til er å finne en modell som gir muligheter for lokale tilpasninger, samtidig som elevene får mulighet til å bestemme mer selv. Det burde alle elever få mulighet til.

Turid Kristensen, Stortingsrepresentant (H)

Kommentarer til denne saken