Urovekkende smitteutbrudd flere steder - nå rammes både skoler, institusjoner og ungdomsmiljøer av korona