NORDRE FOLLO: Med nytt år, kommer også alltid nye regler og endringer, og således er også tilfelle for avgiftene for parkering i Nordre Follo.

Endringene trådde i kraft 1. januar, og gjennom en pressemelding, forteller Nordre Follo kommune informasjon som Østlandets Blad videreformidler.

Den viktigste endringen er at el- og hydrogendrevne kjøretøy heretter må betale samme avgift for parkering som fossile kjøretøy. Det samme gjelder MC. Elektriske og hydrogendrevne kjøretøy betaler full parkeringsavgift på lik linje med fossildrevne biler. MC-er betaler parkeringsavgift. Elbiler har tidligere betalt halv parkeringsavgift og MC har tidligere parkert gratis.

Tilbud om kjøp av døgnkort og månedskort for betaling for parkering på offentlige kommunale parkeringsplasser opphører også.

På parkeringsplasser innenfor kjernen av Ski og Kolbotn følges gjelder følgende priser:

  • Kr 30,- per time, kl. 08 – 20 hverdager, kl. 08 – 20 lørdager, søndager, helligdager og offentlige høytidsdager.Begrenset tid; maks ett døgn

På parkeringsplasser utenfor bykjerne gjelder følgende priser:

  • Kr 10,- per time, kl. 08 – 16 hverdager unntatt offentlige høytidsdager.Begrenset tid; maks ett døgn.

Mange reaksjoner

De nye reglene har ført til stor diskusjon på Østlandets Blads Facebook-side, og ut fra den, kan det virke som de aller fleste synes det er helt greit og riktig at elbiler nå begynner å betale på lik linje med andre.

ØB var i helgen også en tur ute på gata på Kolbotn for å høre med folket på p-plassene hva de tenker om de nye avgiftene, og det kan du lese mer om ved å følge denne lenken: