Arbeidet med Ustvedt bru i Ski er i rute - ny bru skal stå ferdig i løpet av november

Der Ustvedt bru en gang sto, er det bare et stort hull og en byggeplass å se nå, men byggeleder for Statens vegvesen, Tore Steimoen, forsikrer at den nye brua skal stå klar i løpet av november 2019.