Et stort planarbeid har blitt utført over flere år når det gjelder begge prosjektene. Disse prosjektene berører to problemstillinger som egentlig ikke hører så veldig sammen. Stedet hvor Norske Tog skal parkere togene sine, utføre vask og enklere vedlikehold, kan egentlig plasseres mange andre steder enn mellom Ski syd og Kråkstad. «Måtte ses under ett» som planleggerne sa. Uten noe særlig god begrunnelse.

Svært mange ble likevel overrasket da Bane Nor kom med meldingen som har vakt stor oppsikt i mange miljøer. Vi trenger ingen hensettingsspor!! En i utgangspunktet plan om et stort antall hensettingsspor ble til null!! En særdeles gledelig melding til grunneierne og alle som er opptatt av jordvern. Det er de aller fleste politikere.

Mange grunneiere har vært i harnisk i flere år om hva som kunne skje og har følt dette på kroppen. Det har også Kari Mette Presterud gjort og kommer med flengende kritikk av Bane Nor. Dette er helt på sin plass og kaller det tilfeldig og mangelfull planlegging.

Så langt alt bra fra Kari Mette Presterud, men når hun igjen kommer med påstanden om det ikke er nødvendig med ny avgreining til Østre linje, sporer hun helt av. (Med forbehold om korrekte sitater). Nå er det i utgangspunktet ikke enkelt å argumentere mot Presterud. Dersom man ikke er/har vært ruteplanlegger i Bane Nor/NSB (Vy), så har man ikke noe man skulle ha sagt, har hun tidligere uttalt (til undertegnede). Hun stoler bare på det tidligere ruteplanlegger Jon Hamre har beregnet. Henne om det.

Les også

– Har Linnestad stilt kritiske spørsmål?

Jon Hamre har «beviser» både om det ene og andre i følge Presterud. I alle fall dreier saken seg i hovedsak om hva spor 1 og 2 skal brukes til, og hva spor 5 og 6 skal brukes til. Det er her det kommer påstander som helt og holdent ikke holder mål. Skal ikke karakterisere dette, men når hun sammenligner det med hvor mange sporveksler Flytoget kjører over på Oslo S i retning Gardermoen, så har hun misforstått fullstendig hva sikringsanlegg for jernbaner innbefatter. Flere andre åpenbare misforståelser kunne vært tatt med, men da blir dette innlegget for langt.

Eventuelt bruken av spor 1 og 2 som avgangsspor for lokaltog er komplekst, men uansett mangler det vendespor mot syd. Ett vendespor som foreslås fra Hamre, kan ikke erstatte de 4 som er på østsiden. Tidsmarginene som det legges opp til ved vending er dessuten altfor små. Går knapt nok i teorien. Spor 1 må dessuten flyttes veldig nært politihuset og tingretten.

Til avslutning. Ny avgreining til Østre linje må bygges dersom togtrafikken skal økes før 2030 og senere (20-30 år). Veldig store arealer mot Kråkstad kan spares dersom Bane Nor er så smarte at de bygger med moderne byggemetoder. Bortsett fra tunnelen under Tandbergløkka, bygge på viadukter. Langt rimeligere og matjord spares. Vinn vinn.

Arvid Herland, medlem av Nordre Follo Ap