Utbygger vil overta Røde Kors-huset i Ås - kan bli del av et boligprosjekt med 140 boliger

Røde Kors-huset i Ås kan bli kjøpt opp og innlemmet i et fremtidig boligprosjekt med over 140 boliger.