Utbyggere regulerer Sanderveien for å sikre fremdrift av nærmere 500 boliger i Ski sentrum. De første er rett rundt hjørnet

Ferd Eiendom har sammen med samarbeidspartnere tatt et privat initiativ for å regulere Sanderveien. – Det gjør vi for å sikre fremdrift i våre boligprosjekter, sier direktør Carl Brynjulfsen i Ferd Eiendom.