Utbygging på Solberg i Ås må vente

Av

Hvor høyt og hvor mange parkeringsplasser skal det bli på Solberg. Dette diskuterte Hovedutvalg for teknikk og plan, som endte med å sende reguleringsplanen tilbake til administrasjonen.