Utbygger vil bruke fotballbane til brakkerigg

Klosterløkka på Kaja i Ås kan bli omgjort til brakkerigg i en periode på over 2 år. Kaja Vel liker ikke forslaget.