SKI: Ski sentrum trenger ikke bensinstasjoner. Flytt den til Søndre Tverrvei, lyder et av forslagene som er kommet inn til Ski kommune.

Planene for Ski sentrum ligger nå ute på høring frem til 26. mars, og det har begynt å komme inn henvendelser til kommunene.

En av dem som har svart er Bjørn Spieler, som bor i Torgveien 3. Han foreslår å flytte bensinstasjonene til både Shell og Statoil ut av sentrum.

– Bensinstasjonene har ingen ting der å gjøre. Dem som har brukt for deres produkter har bil og kan kjøre et annet sted, skriver Spieler.

Han viser til at stasjonene fører med seg stor brann- og eksplosjonsfare. Blir de flyttet vil det også bli frigitt meget attraktive arealer.

I innspillet til Ski kommune ligger det også et konkret forslag om å flytte bensinstasjonene til Søndre Tverrvei og legge en på hver side.
Sammen med Shell på Nygård og Esso i Nordbyveien har vi god dekning, mener Bjørn Spieler.