SKI: Langhus Allianse Idrettslag, (Langhus AIL) har sammen med Langhus Velforening og Ski Svømmeklubb kommet med innspill til reguleringsplanen for Langhus sentrum.

Trekløveret er enig og fornøyd med det meste av det som står i planene fra kommunen. Det er egentlig bare mindre justeringer som de mener det bør være enkelt å få gjennomslag for.

Flytte sentrum

– Vi ser for oss bebyggelse i skråningen vest for parkeringen til Vevelstad stasjon. Gjerne blokkbebyggelse med front mot nytt sentrumsområde og et fantastisk friareal på baksiden inn i idrettsparken, sier planansvarlig og koordinator Geir Frode Trondseth for prosjektet i Langhus AIL.

De har anbefalt Ski kommune at resten av skogen bak Langhushallen ikke blir bebygd, men settes av til idrettsaktiviteter og rekreasjon. Per i dag bor det cirka 13000 mennesker på Langhus. Både kommunen og idretten og Langhus vel ser for seg at Langhus sentrum blir flyttet.

– Vi ønsker å flytte sentrum fra Statoil-stasjonen til området rundt Vevelstad stasjon, sier Trond Steen Linnestad i Langhus vel.

Det er bred enighet i gruppen om at idrett og kultur må settes i fokus når den nye planen skal vedtas i juni.

I planen fra Ski kommunen står det følgende:

«Sentrumsområdene på Langhus bør utvikles for å gi bedre trivsel, rekreasjon, tilhørighet og identitet for Langhus sin befolkning hele livet».

Dette har gruppen tatt tak i.

I tillegg til fotballbaner og en mulig ny stadion, jobber de for at Ski svømmeklubb skal få en helt ny hall. Denne vil de plassere nord for Langhuset, som kommunen har pekt ut som et område for idrett og kultur.

– Svømmeklubben er 50 år i år og vil sårt trenge nye lokaler for våre utøvere og alle andre i Ski som ønsker å bade. Vi må heller ikke glemme svømmeopplæring for de minste. Dette skal være et publikumsbad, som også kan kalles et konkurransebasseng med internasjonale mål, sier leder Marit Fjelde i svømmeklubben.

Minstekravene for internasjonale mål er åtte baner av 25 meter. Svømmeklubbens største gave i jubileumsåret ville være et femti meters basseng med åtte baner.

Miljøgate

Rekreasjon er også viktig for gjengen bak høringsuttalelsen på Langhus.

– Vi vil ha parkanlegg for våre innbyggere. Området mellom Bensekulpen og Fosstjern er veldig godt egnet. Det skal være mulig å få frisk luft og mosjon for både den uorganiserte og den organiserte idretten, sier Linnestad.

Som et tiltak til bedret bomiljø på Langhus, ønsker også gruppen at deler av Langhusveien blir omgjort til miljøgate.

– Vi ser for oss at Langhusveien forbi Langhuset mot avkjøringen til Bøleråsen blir miljøgate med lavere hastighet. På den måten kan vi få bort alle de som bruker denne veien som transportetappe til Oslo. I tillegg, når de får ned hastigheten på bilene, kan de jo skue utover det vakre anlegget vårt, sier Trondseth.

Høringsuttalelsene fra Langhus AIL og Langhus Vel får bred støtte fra Ski Idrettsråd.