Utålmodige utbyggere i Ski

Plass til mer: Finstad skole har fått helt ny gymsal, og det er også behov for plass til flere elever i fremtiden. Utbyggerne er utålmodige. Foto: Christian clausen

Plass til mer: Finstad skole har fått helt ny gymsal, og det er også behov for plass til flere elever i fremtiden. Utbyggerne er utålmodige. Foto: Christian clausen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Arkitektene presser på Ski kommune. Utbyggerne vil gjerne komme i gang med boligfelt i Skogsnarveien og konferansesenter på Drømtorp.

DEL

SKI: Skal det bygges nytt boligfelt i Skogsnarveien i Ski, må det være nok skolekapasitet på Finstad til de barna som flytter inn. Nå har sivilarkitekt Arne Sunde fra Spor arkitekter henvendt seg til ledelsen i Ski kommune for å kunne drøfte den videre utviklingen av boligfeltet.

– Det er skolekapasiteten som i praksis hindrer en videre utvikling av prosjektet og klargjøring for utbygging, skriver arkitekten i sitt brev til kommunen.

Arbeidet med å omregulere og bygge ut boligfeltet Skognarveien for Ski Boligutvikling startet i 2006. Forprosjektet for 125 leiligheter kan gjøres klart for byggesøknad.

Denne høsten la en arbeidsgruppe frem en egen skoleutredning for Ski sentrum. Den ligger nå ute på høring med frist til 9. januar. Det er ikke satt av penger i kommunebudsjettet til utvidelse av skolene i Ski i 2014.

Hva som skal skje i fremtiden vil henge nøye sammen med de tre kommunedelplanene som nå er under utarbeiding.

– Ski Boligutvikling ønsker å starte utbygging av Skogsnarveien i 2015. Dette kan innebære at de første beboerne flytter inn høsten 2016 eller vinteren 2017. Behovet for økt skolekapasitet ligger derfor noe frem i til, og kommunen har rom for å legge forholdene til rette, skriver arkitekt Arne Sunde.

Han viser også til Fylkesmannens oppfordring om at Ski skal vokse som by, og få flere innbyggere.

Konferansesenteret

Politikerne i Ski har vedtatt at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning for å bygge Follo konferansesenter på Drømtorp.

Her er det arkitekt Guy Tschudi-Madsen som representerer utbyggeren Brunstad kristelige menighet (Smiths venner). Han sendte midt i november en fremdriftsplan til kommunen, og har etterlyst svar. Nå er også berørte naboer varslet.

– Dette er en svært hektisk høst. Jeg har sett på oppsettet om fremdrifts- og tidsplan. Ideelt sett vil det være gjennomførbart, men jeg må ta forbehold om saksbehandlingen da ressurstilgangen i planavdelingen er begrenset og saksmengden for tiden stor. Vi noterer at dere har varslet oppstart nå, selv om vi ville satt pris på at kommunedelplanen var vedtatt lagt ut til høring først, svarer Kristian Larsen, som er avdelingsleder Plan i Ski kommune.

Artikkeltags