Gå til sidens hovedinnhold

For store kvalitetsforskjeller mellom skoler og kommuner

Skolepolitikk

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. En god skole gir hver enkelt elev noe å strekke seg etter og forebygger samtidig fattigdom og sosiale forskjeller. For mange elever blir hengende etter tidlig i skoleløpet, særlig gutter. Det er for store kvalitetsforskjeller mellom både skoler og kommuner. Vår ambisjon er at elevene skal lære mer på skolen.

Vi må ta vare på lærelysten og se den enkeltes behov og muligheter. To av de viktigste pilarene i en vellykket skolepolitikk er gode oppdaterte lærer og økt fokus på de elevene som blir hengende etter allerede fra første trinn. Tidlig innsats er en forutsetning for å motvirke frafall og dropouts i skolen. I denne stortingsperioden har regjeringen fokusert på begge deler.

Det har vært en historisk satsing på etter og videreutdanning av lærere og en sterk opptrapping av midler til flere lærere i 1–4 klassetrinn. I 2013 gikk alle de fire borgerlige partiene til valg på å gjøre det som vi vet er viktigst for elevenes læring, nemlig å sikre gode, kompetente og faglig oppdaterte lærere i klasserommet.

Resultater på sikt

Så langt har man innført et lærerløft. Tre ganger så mange lærere får hvert eneste år etter- og videreutdanning nå sammenlignet med under den rødgrønne regjeringen. Dette vil gi resultater på litt sikt. En av de store utfordringene i skolen er at det er for mange som får hjelp for sent. Når elever ikke lærer det de skal i løpet av de første skoleårene, får de et vanskelig utgangspunkt for videre læring. Derfor har denne regjeringen prioritert tidlig innsats gjennom hele denne stortingsperioden, og nå har vi fått på plass øremerkede midler til mer enn 1 700 flere lærerstillinger i 1., 2., 3., og 4. klasse. Dette er en solid satsing og det er et målrettet tiltak for å hjelpe dem som trenger det mest. Ved behandlingen av budsjettet for 2017 ble det bevilget 1,3 milliarder kroner til formålet. Follokommunene fikk 32 millioner. Det er viktig at kommunene bruker disse pengene til nye lærerstillinger og ikke faller for fristelsen løse oppgaven ved å ta flytte lærerressurser fra andre klassetrinn og bruke de økte bevilgningene til andre formål.

Få hjelpen de trenger

20. mars 2017 la statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og kvalitet i skolen. Med denne stortingsmeldingen vil Regjeringen lovfeste at skolene skal hjelpe elevene med en gang problemene melder seg. Læreren skal se hvem av elevene som har bruk for litt ekstra hjelp for å henge med resten av klassen og skolen får et tydelig ansvar for å legge til rette for at disse elevene får den hjelpen de trenger, sa statsministeren.

I arbeidet med stortingsmeldingen bygges det videre på Kunnskapsløftet Høyre initierte forrige gang vi satt i regjering, og Lærerløftet vi har gjennomført denne perioden. Høyre mener tiden er moden for at mer av de pengene som staten har brukt på å utvikle skolen skal overføres til kommunene.

Det vil gjøre det enklere for kommunene til faktisk å ta ansvaret de har for skolene sine. I dag er det ikke alle kommuner og skoler som har like gode forutsetninger for å utvikle seg selv.

Lokalt handlingsrom

Vi ønsker oss mer lokalt handlingsrom, men staten kan ikke sitte stille og se på at elevene i enkelte kommuner får en opplæring som er vesentlig dårligere enn elever i andre deler av landet. Med denne meldingen etablerer vi derfor også en nedre grense for kvalitet. Foreldre skal vi være trygge på at barna deres får god opplæring. De skal vite at skolen har et miljø som er trygt og godt. Men de skal også være trygge på at skolene faktisk tar tak og gjør noe hvis opplæringen eller miljøet ikke er bra nok.

Kommentarer til denne saken