Gå til sidens hovedinnhold

– Eksamen er som å spille lotto med elevers fremtid

Artikkelen er over 5 år gammel

Leder i Sosialistisk Ungdom, Nicholas Wilkinson, kaller eksamensordningen for gammeldags og mener den burde avskaffes. Det er Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise helt uenig i.

FOLLO: SU-leder Nicholas Wilkinson kritiserer dagens eksamensordning og mener den ikke er representativ for elevenes kunnskapsnivå. Han og ungdomspartiet mener eksamensordningen gir et feilaktig bilde av eleven.

– Med en sluttvurdering som baserer seg på en veldig liten del av pensum spiller vi lotto med elevers framtid, sier Wilkinson.

Han mener eksamen, som stort sett tar for seg mindre delemner fra et omfattende pensum, gir feil inntrykk av elevens kompetanse.

– Eksamen viser ikke hva eleven kan i et fag, det er hinsides å tro at man kan komprimere et helt fag til en fem timer lang prøve.

Vil ha mappevurdering

Wilkinson foreslår en vurderingsordning han kaller mappevurdering, hvor arbeid og resultater fra hele skoleåret utgjør grunnlaget for endelig karakter.

– Med mappevurdering vil eleven få anledning til å få vurdert hele kompetansen i et fag, ikke bare et lite utvalg kompetansemål.

LES OGSÅ: Dette bør du spise på eksamen 

SU-lederen mener eksamensordningen er utdatert og ønsker reform.

– Eksamen hører til på 1900-tallet. Det er på tide at elevene også får leve på 2000-tallet. Bytt ut den svette gymsalen med rettferdig mappevurdering som strekker seg over hele året. Da får vi se hva eleven faktisk kan.

Wilkinson hevder at skolen fokuserer for mye på prøveprestasjoner og ikke elevens kunnskaper.

– Skolen er alt for prøve- og eksamensorientert. Det er nesten som det å score bra på prøver er viktigere enn å lære, avslutter han.

– Eksamen sier noe om det generelle nivået til eleven

Leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, mener eksamensordningen er en fornuftig vurderingsform for å teste elever over hele landet i det samme fagstoffet.

– Man får en rettferdig tilbakemelding på elevenes nivå over hele landet og det er den beste måten å teste hvordan de presterer under press, sier Riise.

LES OGSÅ: – Lettere å lære i praksis 

Han mener eksamenskarakteren sier noe om det generelle faglige nivået hos eleven, og tror det blir håpløst å søke studier i utlandet uten eksamenskarakter.

– Jeg er for mappevurdering som et av grunnlagene til den generelle standpunktkarakteren i hvert enkelt fag, forteller Riise og presiserer at det ikke bør være en erstatning for eksamenskarakteren.

– Poenget med eksamen er ikke å si noe om alt du har lært og alt du har arbeidet med gjennom hele året, den skal heller presisere elevens evne til å besvare en oppgave fra et fag du har jobbet med det semesteret, fortsetter lederen av unge høyre.

Riise påstår Wilkinson og SU ønsker seg en "lekeskole" uten prøver og eksamener, når de vil fjerne vurderingsformer som eksamen.

– En kvalitetssikring

Elevrådsleder ved Ås videregående skole, Ive Berge Stemsrud, mener spørsmålet fra Wilkinson er todelt.

– Jeg synes det virker som Wilkinson stiller to spørsmål. Hvorvidt eksamen som vurderingsmetode er riktig eller ikke, og om den praktiske gjennomføringen klarer å legge til rette for best mulig prestasjoner fra elevene, kommenterer Stemsrud.

Hun er kritisk til mappevurdering som avgjørende karaktergrunnlag da denne formen for vurdering ikke har noen form for utenforstående sensor.

– Elev til faglærer-forholdet vil med en gang spille en alt for avgjørende faktor for sluttkarakter, og dette vil føre til et avvik fra det man egentlig skal fokusere på, nettopp kunnskapen til eleven. Dette kan igjen være både heldig og uheldig for eleven, derfor må eksamenskarakteren vise elevens kompetanse på slutten av skoleåret.

LES OGSÅ: Dette vil ikke Høgskolen i Østfold ha i klasserommet 

Stemsrud tenker det er like rettferdig eller urettferdig for elever, når de får samme oppgave som veier like mye på vitnemålet.

Hun mener eksamen også er en form for kvalitetssikring av lærere.

– Dersom det oppstår dårlige læringssituasjoner på grunn av læreren, kan dette være uheldig for elevene, og da vil eksamenskarakteren fungere som et varsel til skoleledelsen. Eksamen blir da en form for kvalitetssikring, mener jeg. Alle elever får samme oppgave og den veier like mye på vitnemålet for alle. Det er like rettferdig eller urettferdig for alle.

Dersom lokaler og andre omstendigheter er en ulempe for elevene, mener Stemsrud at skolen må ta tak.

– Når det kommer til den praktiske gjennomføringen, må skolen ta ansvar og legge til rette for at elevene har optimale omstendigheter under eksamen. Svette gymsaler med dårlig ventilasjon og andre forstyrrende faktorer Wilkinson har nevnt skal ikke få påvirke elevens mulighet til å yte sitt beste, avslutter Stemsrud.

Kommentarer til denne saken