Utdanningsforbundet fikk valgløfter fra Trond Giske (Ap)

SKOLELØFTE: Utdanningsforbundets Bente Hermansen møtte Trond giske da han gjestet Tuva Moflag på Arbeiderpartiets stand på Ski storsenter.

SKOLELØFTE: Utdanningsforbundets Bente Hermansen møtte Trond giske da han gjestet Tuva Moflag på Arbeiderpartiets stand på Ski storsenter. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Da Trond Giske besøkte Ski Aps stand, fikk han høre hvilke utfordringer Bente Hermansen i Utdanningsforbundet vet at lærerne står i.

DEL

SKI: Det var ordfører og stortingskandidat, Tuva Moflag, som hadde invitert Hermansen til å møte Giske da han kom innom valgstanden på Ski storsenter lørdag. Det er få dager siden Giske, sammen med Jonas Gahr Støre, lanserte Arbeiderpartiets skoleløfte. Hermansen vet hvor skoen trykker:

– Å stå i en tredjeklasse med 27 elever og skulle undervise i matte, er en forferdelig oppgave. Bruker du to minutter på hver elev, har mer enn timen gått. Det som skal til er riktig klassestørrelse, nok tid til før- og etterarbeid og riktig kompetanse på rett sted, sier hun.

Giske følger opp:

– Vi vil tilføre 3000 nye lærerstillinger for å innføre en lærernorm på første til fjerde trinn.

– Et slikt løfte har liten verdi så lenge skolene i dag ikke får nok kvalifiserte lærere til skolen. Hvordan skal dere innfri? spør ØB.

– Det er svært alvorlig at skolene ikke får nok kvalifiserte søkere. Vi vet også at søkingen til lærerutdanningen på barnetrinnet går ned. Jeg vil heller snu på problemstillingen: Jeg tror at flere lærere avler flere lærere. Vår oppgave blir å gjøre jobben overkommelig; å rydde plass til at læreren får være pedagog. Vi må både gjøre det mer attraktivt å søke lærerstudiet og gjøre det fristende for alle de lærerutdannede som nå jobber i andre yrker å komme tilbake til skolen, mener Giske.

Hermansen kjenner seg igjen:

– Da jeg begynte i skolen, hadde vi både vaktmesteren og vaskedama som en del av teamet på skolen. Sånn er ikke virkeligheten lenger.

Tuva Moflag supplerer med at Ap også vil ha flere faggrupper inn i skolen for å frigjøre lærerens kapasitet. Det kan være helsesøstre, barnevernspedagoger og andre faggrupper.

Giske viser til Finland, hvor det er ti søkere til en plass i lærerutdanningen.

– Det henger sammen med faglig stolthet. Hvis læreren får være like faglig selvstendig som en lege for eksempel, øker yrkesstoltheten.

Hermansen samtykker:

– Tilliten til lærerens faglige skjønn er blitt svekket, sier hun.

Giske opplyser at 2000 av de nye lærerstillingene skal øremerkes 1. til 4. trinn, mens 1000 stillinger skal fordeles på hele grunnskolen.

– At vi satser aller mest på de yngste elevene, er fordi vi vet at frafall i videregående skole starter allerede ved skolestart. Tidlig innsats er helt avgjørende, poengterer Giske.

– Er null skattekutt deres eneste løsning på hvordan skoleløftet skal finansieres?

– Ja. Løftene vil koste omtrent fire milliarder kroner i året fra 2021. Det er en sjettedel av foreslåtte skattekutt. Et fåtall får glede av skattekutt, mens en god skole kommer alle til gode.

Arbeiderpartiets skoleløfte inneholder totalt 18 tiltak i skolen som de vil gjennomføre hvis de får regjeringsmakt. I tillegg til lærernorm i første til fjerde trinn, lover de blant annet bemanningsnorm og pedagoggaranti på 50 prosent i barnehager, lærlingplass til alle kvalifiserte søkere og bemanningsnorm for skolehelsetjenesten.

Artikkeltags