Uteglemt av Eldrepolitisk talsperson

Av
DEL

Meninger3. oktober hadde stortingsrepresentant Tuva Moflag, Arbeiderpartiet, en artikkel som retter søkelyset på viktige utfordringer for de nye kommunestyrerepresentantene vedrørende de eldre/pensjonistene. I det siste punktet sies det blant annet at «omsorgsboliger er mangelvare mange steder, men for mange er det avgjørende med en slik bolig om man skal kunne bo hjemme lengst mulig».

Men så ble et viktig tilleggs punkt glemt. Skal pensjonistene kunne bo hjemme må de ha økonomi til det.

Som alle vet innførte Stortinget i 2011 en ordning om at pensjonister ikke lenger skulle få samme prosentvise regulering av sin pensjon som lønnsmottakerne får av sin lønn. Fra 2011 har pensjonistenes pensjon derfor blitt underregulert, verdiredusert og ikke fulgt konsumpris indeksen (KPI) i mange av årene.

Pensjonistene får hvert år en dårligere og dårligere pensjon. Folketrygden ble innført i 1967. I den forbindelse ble Folketrygdfondet opprettet for å trygge finansieringen av folketrygden! Fra 1967 ble trygdepremien satt for høyt slik at etter 12 år var det blitt et overskudd i Folketrygdfondet på 11 milliarder. Den videre forvaltningen av fondet har vært utmerket slik at nå står fondet i 255 milliarder. Politikerne, som skulle passe på pensjonen til pensjonistene, har gjort det motsatte.

De har underregulert pensjonen systematisk siden 2011. Folketrygdfondet, som skulle sikre pensjonistenes pensjon, har ikke blitt benyttet til sitt formål, men blitt holdt hemmelig for pensjonistene! Fondet har blitt til SPN (Statens Pensjonsfond Norge) og blitt fjernet fra å skulle sørge for noen korrekt og rettferdig pensjons regulering. Hadde pensjonistene fått samme prosent regulering som lønnsmottakerne i år ville det ha kostet bagatellmessige ca 3,9% av verdien i SPN. Et fond som de siste ti årene har hatt en avkastning på 10%.

Retur til oppgjørsformen fra før 2011 vil gi pensjonistene den pensjonen de har opparbeidet og har rett på og det vil bedre deres økonomiske situasjon. Det vil samtidig kunne bremse offentlige utgifter. De nye kommunestyrene får slik en noe romsligere økonomisk mulighet til å satse på de 4 viktige punktene for de eldre/pensjonistene som stortingsrepresentant Tuva Moflag redegjorde for i sitt innlegg. Det er ingen økonomiske problemer for pensjonistenes pensjoner. De politikere som laget en robust folketrygd ordning i 1967, og sikret denne for fremtiden, har blitt sviktet av sine politiske etterkommere. For det var meningen at pensjonsordningen fra 1967 skulle videreføres – ikke underslås!

Jan B.M.Strømme, Langhus

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags