Utfordrende oppgave for lokalpolitikerne: – Viktig at tiltakene vi lager lokalt, både er forståelige og mulig å opprettholde

Onsdag skal politikerne nok en gang diskutere innstramminger i koronatiltakene i kommunen. Politikerne ØB har snakket med legger ikke skjul på alvoret i oppgaven.