Byggmagasinet i Follo - Kommersielt innhold

Østfolds ledende betongentreprenør

Siden Betong & Tre startet opp i 1997 har det gått med en del kubikkmeter med betong. Bedriften sørger for at boliger, næringsbygg, kaianlegg og parkeringshus står på solid grunnlag. De er jo ikke uten grunn de er Østfolds ledende betongentreprenør!

Adresse
Torpebaugen 4 (1.etg), 1738 Borgenhaugen


http://www.betongogtre.no/
Tlf: 69 12 86 86
post@betongogtre.no
Følg oss på Facebook!

Torstein Langmo har vært i selskapet siden 1999, først som forskalingssnekker, deretter driftsleder og fra 2012 som daglig leder.

– Betong & Tre startet opp i 1997, og i dag er vi 40 ansatte, med en omsetning på rundt 70 millioner i året, sier Langmo fornøyd. Han forteller videre at selskapet har sterk vekst, og at det i sommer kommer to nye forskalingssnekkere med på laget.

– I tillegg satser vi stort på lærlinger, og det er mellom to og fem lærlinger hos oss til enhver tid. Lærlingene er viktige for oss, og vi bruker mye ressurser på dem. De er en viktig del av laget og vi har hatt meget godt utbytte av lærlingene siden vi begynte å satse på dem, understreker Langmo.

Selskapet påtar seg oppdrag i Østfold, Oslo og søndre Akershus. Oppdragene kommer for det meste fra det offentlige og private næringsliv. Dette gir en variert og spennende arbeidsdag for de ansatte. Jobbene varierer fra parkeringshus, kaianlegg, næringsbygg, infrastrukturjobber, maritime konstruksjoner og større fundamenteringer. Tjenestene som utføres av de dyktige ansatte er både pilarer, gulv på grunn, søyler, vegger, dekker og fundamenter. 

Fredrik Johansson, Carl Thomas Norberg-Schulz og Thomas Wilhemsen (fra venstre) trives godt hos Betong & Tre

Med fokus på en lettere hverdag

Det å jobbe med betong er ingen lett jobb og kan føre til slitasjeskader. Betong & Tre satser stort på nytt og bra utstyr, ikke minst for å lette arbeidsdagen til forskalingssnekkerne. Nå har de blant annet flere store kranbiler som gjør arbeidsdagen lettere på anleggsplassene. HMS står alltid i fokus, og med eget verneombud på laget er medarbeiderne i trygge hender. Hver måned er det inspeksjon med tanke på blant annet utstyr og sikring på arbeidsplassen.

– Det er mange totalentreprenører som benytter seg av våre tjenester. Vi ønsker å være Østfolds ledende betongentreprenør, og med tanke på mannskapsstyrken og maskinparken så lever vi opp til dette, slår Langmo fast.

Gjengen hos Betong & Tre har per i dag et solid grunnlag å stå på, for det mangler ikke på oppdrag. Til enhver tid pågår mellom 8-15 oppdrag så det er ingen hvile for verken de ansatte, betongbiler eller annet utstyr. Nå er det godt i gang med et oppdrag for Fredrikstad Seafood, på Begbyåsen er det Block Watne som har satt dem i arbeid og så er det noen boliger på både Hvaler og Greåker.

– Vi lever av mengder og større oppdrag og er et godt etablert navn i bransjen. Kundene kommer gjerne tilbake til oss for de vet at vi leverer kvalitetsarbeid til avtalt tid og pris, sier Langmo.

– Så strekker vi oss langt for at kunden skal bli fornøyd, for det er jo tross alt kundene vi lever av. Vi har alltid levert våre arbeider innen tidsfristen og det er ekstremt viktig for oss å levere til avtalt tid og kvalitet, så det er vi jo stolte av, smiler han. 

Kristoffer Nordhavn er i full gang med jernbinding

Med fokus på sikkerhet, trivsel og en godt utstyrt maskinpark som letter arbeidsdagen har Betong & Tre også satt de ansatte i fokus – ikke bare kundene. Hvert år reiser hele gjengen på en tur til utlandet og det arrangeres ofte sosiale sammenkomster med mat og hyggelig samvær. Selskapet bruker ikke bare mye betong, for det går også med flere hundre kilo pølser i løpet av året.

Betong & Tre er også opptatt av å være en lokal bedrift. De fem partnerne har alle lokal tilknytning til nærmiljøet, noe som skaper trygghet for kundene. Her finner du ansatte med lang erfaring og noen nyutdannede. Felles for dem alle er at de ønsker å gi kundene den beste servicen og fullføre oppdragene innen avtalt tid.

Når Betong & Tre er ferdig med oppdraget sitt burde det stå Østfolds ledende betongentreprenør med fin skrift i betongen! 

Betong & Tre

• Vi utfører oppdrag for både byggherrer og totalentreprenører i Østfold, Oslo og Akershus.

• Vi utfører tjenester innen betong – nybygg og rehabilitering.

• Siden oppstarten i 1997 har vi opplevd en solid vekst, og omsetter i dag for cirka 70 millioner kroner.

• Betong & Tre AS er et selvstendig selskap som eies og drives av fem partnere med tilknytning til nærmiljøet.

• Den lokale tilknytningen, og det at alle eierne jobber i selskapet, gjør oss effektive og beslutningsdyktige.

• For kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere gir dette trygghet gjennom nærhet til beslutningstakerne.

• Vi er 40 medarbeidere i Betong & Tre. Det er viktig for selskapet at vi har ansatte med ulik grad av erfaring og med ulik og unik kompetanse. Derfor jobber det mennesker med både lang erfaring og nyutdannede, inkludert mellom 2-5 lærlinger, i selskapet.

• Selskapet har sentral godkjenning for tiltaksklasse 2 og har kredittrating på AAA.

• Betong & Tre har som må å være kundens førstevalg innen betongarbeid.

• Vi leverer avtalt kvalitet til avtalt tid og pris.

• Vårt hovedfokus er fornøyde kunder og fornøyde ansatte.