FOLLO: Etter den landsomfattende Metoo-undersøkelsen, fikk Østlandets Blad inn flere historier om seksuell trakassering på arbeidsplassen.

En av historiene fikk vi fra en dame i 20 årene. Hun forteller om gjentatte seksuelle trakasseringer fra teamlederen på avdelingen hun jobbet.

Damen fikk tekstmeldinger fra den samme lederen til alle døgnets tider. Det toppet seg da hun ble bedt om å komme til en hytte i nærheten, som lederen hadde leid. Det ble lagt opp til seksuell samkvem. Damen takket nei.

Jente (15) fikk nakenbilder av treneren 

Damen skriver også at hun ofte ble tatt ut av arbeid, for det som ble kalt private samtaler. Disse var ikke særlig behagelige, særlig på bakgrunn av at den aktuelle mannen var hennes nærmeste leder.

Videre skriver damen at hun kom til et punkt hvor hun måtte melde ifra. Det ble gjort til teamlederens leder. Hun fikk aldri noen tilbakemelding på varslingen. Etter at vikarkontrakten gikk ut første gang, fikk hun beskjed om at hun ikke hadde jobb lenger. Damen mistenker at det har noe med at hun meldte fra, om det hun opplevde som seksuell trakassering.

«Tone» ble seksuelt trakassert av sjefen sin 

Da ØB kontakter den aktuelle bedriften, forteller daglig leder at han kjenner til én historie fra tidligere, men at den ikke samstemmer med historien ØB videreforteller.

Det er flere avdelinger, og dermed også flere sjefer. Men ØB har ikke lykkes å komme i kontakt med noen som kjenner igjen den aktuelle historien.

- Vi har klare varslingsrutiner for seksuell trakassering, men også for andre uønskede opplevelser på vår arbeidsplass, sier avdelingslederen ØB får tak i.

Tviler på Søviknes' forklaring