Utsetter privatiseringen av togene på Østfoldbanen – vil ikke skje før desember 2023

UTSETTER: Korona er årsaken til utsettelsen av konkurransen på Østfoldbanen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

UTSETTER: Korona er årsaken til utsettelsen av konkurransen på Østfoldbanen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto:

På grunn av korona utsettes konkurransen om å kjøre tog på Østfoldbanen til 2022. Trafikkstart vil ikke være før i desember 2023, melder Jernbanedirektoratet tirsdag ettermiddag.

DEL

ØSTFOLDBANEN: Trafikkpakke 4 inneholder linjene på Gjøvikbanen, lokaltrafikken mellom Asker og Lillestrøm og alle linjene på Østfoldbanen. Tidligere er anbudene på de tre første pakkene vunnet Go Ahead (sør), SJ (Nord) og Vy (vest).

– En utsettelse vil redusere den samlede usikkerheten for togoperatørene, og bidra til at vi får en god og rettferdig konkurranse til det beste for togkundene, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik i en pressemelding.

Planen var at vinneren av anbudet skulle kunngjøres høsten 2021, med trafikkstart i desember 2022.

Slotsvik peker på koronapandemien som årsaken til utsettelsen:

– Det har oppstått stor usikkerhet særlig knyttet til hva som vil være normal etterspørsel og inntektsnivå for togoperatørene fremover, samt hvorvidt operatørene har ressurser og økonomi til å prioritere deltagelse i en ny konkurranse

Hun legger til:

– Dette kommer på toppen av usikkerhet knyttet til tidspunkt for når ny infrastruktur kan tas i bruk. Det pågår flere store utbyggingsprosjekter på jernbanen i østlandsområdet, og mange av disse realiseres i løpet av avtaleperioden. Selv om vi i konkurransen kan håndtere usikkerhet knyttet til når ny infrastruktur kan tas i bruk, mener vi at en utsettelse også av den grunn vil bidra til at konkurransegrunnlaget, og dermed selve konkurransen, blir bedre fordi operatørene med større sikkerhet kan ta høyde for de mange positive effektene disse investeringene gir.

Det er ikke klart hvem som vil levere inn anbud. Men om Vy ikke vinner konkurransen, vil Follo-pendlerne få en ny huggestabbe for forsinkelser i rushtrafikken.

Artikkeltags