De største partiene vil ha Ikea

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

SKI: Under ØBs valgdebatt i Ski, var det de tre største partiene Høyre, Ap og Frp som gikk for bygging av Ikea i Vestby. Ti partier var representert under valgdebatten. Nils Aage Jegstad (H), Gunvor Eldegard (Ap), Abid Q. Raja (V), Malin Stensønes (Krf), Rannveig Kvifte Andresen (SV) som stilte opp for Bård Vegard Solhjell (SV) store deler av debatten, Hans Andreas Limi (FrP), Marie Loe Halvorsen (MDG), Odd Klunderud (Rødt), Ola Øygard (PP) og Erlend Grimstad (Sp).

De andre partiene vil verne dyreket mark. Ikke bare i Vestby, men i hele Follo-regionen.

– Akershus vokser med 10.000 mennesker i året. Målet er å bygge ut arealeffektivt, men vi må også avveie å bygge ut rundt knutepunktene, og også ta litt dyrket mark, sa 6. kandidat for Høyre i Akershus og tidligere bonde Nils Aage Jegstad.

Han fikk motbør fra Erlend Grimstad fra Sp.

– Vi må tenke på de etter oss. Tilgangen på matjord er allerede sårbart, og det må kunne finnes fullgode alternativer.

Krf vil også verne om matjorden, men går enda litt lenger.

– Vi er til dels enig med Sp. Det er viktig å verne dyrket mark, men også friområdene rundt utbyggingsområdene, sa Krfs 1. kandidat i Akershus Malin Stensønes.

Venstre har hele tiden kjempet i mot Ikea på Delijordet. Det uttrykte også Abid Q. Raja som er 1. kandidat fra Akershus.

– Jordvern er viktigere enn Ikea. Vi må tenke på matsikkerheten i fremtiden.

Jegstad påpekte at Ski har klart å beholde mye av grøntarealene i sentrum selv om det har vært mye utbygging de siste årene.

Samarbeid

På spørsmål om Høyre kan samarbeide med Frp i regjering, var ikke Nils Aage Jegstad i tvil.

– Vi har samarbeidet med Frp i fylket i flere år. Og i løpet av de årene har kollektivtilbudet økt med 38 prosent. Så at Frp ikke vil satse på kollektiv transport, er feil.

Hans Andreas Limi (Frp) mente at det ikke ville bli noe problem å samarbeide med Høyre, Venstre og Krf.

– Vi er ikke enige om alt. Vi er enige om å endre utviklingen i Norge og få ned helsekøene. Vi har hatt et godt samarbeid med Krf i Oslo for flere år siden, så alt er mulig, mente han.

Malin Stensønes (Krf) var derimot ikke helt klar for å gå inn i regjering med Frp.

– Jeg kan garantere at vi sitter i den nye regjeringen, men uten Frp. Det er for store forskjeller på utviklingspolitikken, innvandringspolitikken og alkoholpolitikken til at vi kan gå i regjering med Frp. Men vi er med i en Høyre, Venstre og Krf regjering.

Venstre sliter også med å sitte i regjering med Frp.

– Det blir intellektuelt utfordrende, da Frp mener at klimaendringene ikke er menneskeskapt, sa Abid Q. Raja.

Regjeringsskifte

– Er det umulig å overleve i regjering etter åtte år, spurte ordstyrer Kari Kløvstad?

– Vi satser videre på velferd fremfor skattekutt, sa Gunvor Eldegard (Ap), og fortsatte: – Man skifter ikke bare gardiner ved skifte av regjering. Hvis man fortsatt vil ha det trygt, så er den rød-grønne regjeringen det riktige valget.

Senterpartiet mener det er riktig at det ikke blir regjeringsskifte nå.

– Vi er opptatt av løsninger. O løpet av de årene vi har sittet i regjering har vi skapt over 300.000 arbeidsplasser til tross for finanskrisen, sa Erlend Grimstad.

Rannveig Kvifte Andresen (SV) måtte steppe inn for Bård Vegar Solhjell som hadde misforstått tidspunktet på debatten. Hun mente at man må la andre slippe til hvis man ikke har det bra i Norge i dag

– Hvis man har det bra, bør man gi de rød-grønne fornyet tillit. Blir det ny regjering, vil velferden rakne.

– Har klart å samarbeide i fylket og i mange kommuner. Så da får folk bedømme en ny regjering ut i fra resultatet, sa Limi fra Frp.

Pensjonistpartiet er for et regjeringsskifte. Ikke fordi de er så borgerlige, men rett og slett fordi de mener et skifte er sunt.

– Det er sunt med forandring. Norge er et av verdens beste land, men nye koster feier ofte bedre, sa Ola Øygard i Pensjonistpartiet.

På Stortinget

Hans parti går inn for forebyggende omsorg, legge til rette for varierte kulturtilbud, gode helsetjenester, garantert sykehjemsplass i egen kommune og godt utdannede pleiepersonale.

– Vi aksepterer ikke at eldre er en byrde og en utgiftspost. Det viktigste er at vi nå får en plass på Stortinget. Vi eldre er en fjerdedel av befolkningen, og fortjener å bli hørt, sa han.

Abid Q. Raja fortalte om hvor respekterte eldre er i andre land, og at man har mye å gå på her til lands for å gi eldre den samme respekten.

– Vi må se på eldre som en resurs. Ha full sykehjemsdekning, og gi de eldre verdighet. Ikke minst må vi også passe på at de eldre ikke blir over- og feilmedisinert, sa Stensønes.

Miljø

Hvem er det grønneste partiet? Spurte Kari Kløvstad.

– Klimavalg 202 mener Miljøpartiet De Grønne er best, med SV og V rett bark. MDG vil støtte den regjeringen som har best miljøpolitikk, sa Marie Loe Halvorsen som er 2. kandidat for MDG i Akershus.

– Vi er glade for miljøfokuset i valgkampen. Miljøet har alt å tjene på oss, sa Abid Q Raja. – Vi må også ha noe å leve av, og Venstre er det beste partiet som kan ta Norge fra olje til fornybar energi.

Rannveig Andresen i SV mente at man ikke kan se på miljø i en egen blokk.

– Det er umulig å løse miljøproblemene uten å gjøre noe med utviklingslandene, også.

Oppsummeringen

Hvert parti fikk et minutt på seg til å komme en kort oppsummering av hva partiet går til valg på. På dette tidspunktet kom også Bård Vegar Solhjell inn i debatten, og fikk lov til å holde et litt lengre innlegg enn de andre.

– Jeg har i de årene jeg har sittet på Stortinget og i regjering jobben med Follobanen og Inter City triangelet. Det er viktig for hverdagen vår. Dette skal jeg kjempe for hver dag hvis jeg får fortsette på Stortinget, sa han.

Han kalte SV for rettferdighetspartiet, og at de gikk til valg med flere lærere.

– Jeg står på kniven for å komme inn. Så godt valg, sa Solhjell.

Artikkeltags