Dette svarte miljøvernministeren

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell var nettgjest tirsdag.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell var nettgjest tirsdag. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) var valgkampens første nettgjest i ØB.

ØB-lesere sendte inn over 30 spørsmål. Dette svarte Bård Vegar Solhjell i dagens nettmøte!

Her kan du lese spørsmålene og svarene fra nettgjest-feeden (Ikke synlig for mobilbrukere)

Spørsmål:

Hvordan har du tenkt å få opp bjørnebestanden i Norge? Hva vil du gjøre for å forhindre at genetisk viktige ulver blir skutt? Tenker da på fellingstillatelser som blir satt i gang før man får bekreftet (eller avkreftet) at det dreier seg om slike ulver.

Svar:

Da er jeg i gang!

Hei Anne Ma
Viktig spørsmål. Det er bare halvparten så mange bjørn som dte skal være i Norge, i følge det såkalte rovviltforliket. Desverre kan vi ikke bare bestemme at det skal bli mer bjørn, men vi kan gjøre noe.

- Sørge for at de får være i fred i yngleområdene.
- Vi må ta spesielt vare på binnene, og være varsomme med ikke å ta ut de i forvaltningen.
Vi kan få opptallet på bjørn, men det kommer til å ta tid.

Når det gjelder ulv er vi svært restriktive med å gi fellingstillatelse når det er et genetisk viktig individ. Det gjelder også om vi er i tvil.

Spørsmål:

Av Kaare Olaussen: Hva sier du til dem som ikke tror på menneskeskapte klimaforandringer? Blir ikke det litt som å ikke tro på tyngdekraften (theory of gravity)?

Svar:

Hei Kaare

Jo, vi har nå svært sikker kunnskap om at det meste av klimaenringene er menneskeskapte. Til sammenligning er det mye av det vi baserer legevitenskapen - diagnoser, medisiner - på som er mindre sikkert enn klimavitenskapen på.

Men jeg pleier også å si en annen ting. Dersom du ikke helt tror på det, så kan det jo være lurt av oss å hindre klimaendringene for sikkerhets skyld. Litt som å kjøpe forsikring. De potensielle konskevensene er enorme, også økonomisk, mens kostnadene ved å gjøre noe er ganske små. Om vi legger om til kollektivtrafikk og el bil framfor bensinbiler, og om vi bytter ut kull og olje med fornybar energi kan det være avgjørende viktig. Og om det viste seg at klimaendringene var mindre alvorlige enn alle sier, så er det jo ikke da værre enn at vi har gjort en omlegging til som uansett måtte komme og som har gitt oss mindre lokal forurensing og kø!

hilsen Bård Vegar

Spørsmål:

Av Martin: Hva tenker du om at du av og til er uta av stortinget på målinger, mens FrP har flere inne?

OG: hva vil du gjør for kollektivtransport, utenom follobanen i Akershus?

Svar:

Hei Martin

Follobanen har vært en hovedsak for meg, se ØB på lørdag som var. Blir
jeg gjenvalgt skal jeg følge opp og passe på at det gjennomføres etter planen.

Om målingene tenker jeg at jeg skal jobbe dag og natt i tre uker for at SV og jeg kommer inn. Det ville være dumt om H og FrP skulle få 10 på Stortinget til sammen og SV 0 fra Akershus! Det blir tett, så SV trenger virkelig hver stemme i år!

Spørsmål:

Av Maren: Hei Bård Vegar. Det står i partiprogrammet til SV at dere vil øke matproduksjonen i Norge. Hvordan skal dere klare dette? Lurer også på hvordan du tar stilling til dette når MD skal behandle saken om Delijordet i Vestby.

Svar:

Hei Maren

- Gode lanbruksoppgjør, så bøndene får skikkelig betalt for varene
- stimulans til nye produkter
- vekst i produktiviteten i landbruket

er viktig for å øke produksjonen. Det står også i vårt program at vi vil stoppe nedbygginga av matjord i Norge. Det er et sterkt argument mot Ikea på Delijordet, og vil være et viktig moment når jeg skal avgjøre den saken.

mvh
Bård Vegar

Spørsmål:

Av Aage Solberg: U-båten utenfor Fedje, med 64 tonn kvikksølv, ble lovet hevet i begge valgkamper, 2005 og 2009.
Det har kostet over 60 millioner i utredninger, men en av de største miljøbombene ligger der fortsatt og har begynt å lekke. Dessuten har det blitt oppdaget en U-båt til der ute, men innholdet av den får vi ikke vite!
Skal man tro på noe av det dere sier, så legg denne kjempestore miljøbomba som 1. prioritet mot neste valg ! Hvorfor tar dere ikke tak i saken ? Har dere fått munnkurv av AP ?

Svar:

Aage

Alle faginstanser, både offentlige og uavhengige, som har vurdert saken har konkludert med at den ikke bør heves pga risiko. Det er grunnen til at Regjeringen konkluderte med at den ikke bør heves, men tildekkes.

Bård Vegar

Spørsmål:

Av Erik41: Miljøpartiet de Grønne puster SV i nakken, forstår du at folk synes SV i regjering ikke når frem med miljøsaker?

Svar:

Erik

Når man sitter i Regjering må man tåle kritikk. Jeg mener selv at SV har fått til avgjørende miljøseire. Min topp

- ingen oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og andre viktige områder
- tredobling av jernbaneinvesteringene
- regnskogsatsingen, kanskje verdens største klimatiltak
- Markaloven, som sikrer dette viktige området
- 11 nasjonalparker og en egen naturmangfoldlov
- Norske klimagassutslipp går ned, etter mange år med oppgang

Nå må vi videre; enda sterkere satsing på tog og sykkel, og ingen flere områder åpnes for oljeboring

mvh
Bård Vegar

Spørsmål:

Av Nysgjerrig: Hva oppnår SV bedre hvis partiet ikke er i regjering ?

Svar:

Litt enkelt svar:

Utenfor Regjering kan vi alltid stemme for det vi mener, kritisere vedtak som blir gjort og forsøke å påvirke samfunnsdebatten.

I regjering kan vi gjøre ting, både gjennomføre endringer og hindre ting vi er mot. Men vi får ikke til alt.

To eksempel:
Siden 70-tallet har SV argumentert for og foreslått full barnehagedekning. I regjering kunne vi gjennomføre det.
I regjering kan vi hindre oljeboring utenfor Lofoten. Utenfor regjering kan vi kun klage på det hvis det skjer.

mvh
BV

Spørsmål:

Av Hilsen usikker: SV taper oppslutning, er Audun Lysbakken den beste lederen SV kan ha?

Svar:

Ja, jeg syns det.

Men i Stortingsvalget stemmer man jo på partiet sin politikk, og på din lokale kandidat. Her i Akershus er det meg!

mvh
Bård Vegar

Spørsmål:

Av Ole: Hei. Hva er den største kamelen du har svelget, politisk og på hjemmebane?

Svar:

Hei Ole

God sammenligning. På hjemmebane svelger jeg kameler hver dag, jeg tror og håper i grunn de fleste må det. Ellers kan det bli vanskelig å leve sammen!
Jeg klarer ikke komme på en nå politisk, men det er noen. Det har alltid vært for å få til noe annet og viktigere.

BV

Spørsmål:

Av Anita: Hva er den største miljøtriumfen din og hvilke konsekvenser fikk det?

Svar:

Hei Anita

Jeg er nok mest stolt av den siste klimameldinga og klimaforliket.
Det førte til at
- Intercitytriangelet ble vedtatt bygget ut
- at vi dobler bevilgningene til sykkelvier fra 2012 til 2017
- CO2-avgiften på oljeproduksjon ble økt kraftig
- et stort fond med penger til miljøvennlig industri
og mye, mye mer.

bv

Spørsmål:

Av Bjørn Ivar: Hva er din største politiske utfordring og vil du klare den?
Ev. hvorfor ikke?

Svar:

Hei: En stor utfordring jeg har hatt var å forhandle fram Kyoto2-avtalen, den eneste bindenede klimaavtalen verden har. Jeg ledet forhandlingene sammen med en brasilianer i Doha før jul.

For Norge og vår region tror jeg den største utfodringen er at samtidig mens folketallet går kraftig opp, må utslippene gå kraftig ned. Da må vi ha flere over fra bil til kollektivtrafikk! Det er min hovedsak om jeg og SV blir gjenvalgt til Stortinget

bv

Spørsmål:

Av Anita Gjøs: Hei Bård Vegar. Hva er etter ditt syn de viktigste miljøsakene i Follo de kommende år? Hvordan vil du fortsette kampen dersom SV ikke kommer i ny regjering?

Svar:

Hei Anita, er du her også:) Jeg mener kollektivtrafikk er viktigst, særlig Follobanen. I regjering har jeg fulgt opp den nøye i hvert budsjett. Kommer jeg tilbake i opposisjon skal jeg passe på da også!

UMB på Ås er også viktig for miljøet, fordi insitusjonen utdanner mye av vår viktigste miljøkompetanse i Norge

mvh BV

Spørsmål:

Av Lillemor: Hvor kommer miljøengasjementet ditt fra?

Svar:

Godt spørsmål

Det kommer aller mest fra kjærlighet til naturen. Jeg bruker naturen, og brenner for den. Men det kommer også fra kunnskap, for eksempel kunnskap om klimaendringene og farene ved at arter dør ut.

BV

Spørsmål:

Av Hilsen SV`er: Hvordan ser du på framtidsutsiktene til SV? Ønsker dere et godt valg.

Svar:

Jeg er helt sikker på at et parti som er rødt og grønt - solidarisk og miljøvennlig - har framtida foran seg i Norge. Å dele godene å bli mer miljøvennlige er vår tids viktigste spørsmål.

Men nå skal vi komme oss over sperregrensa først, og da trengs hver stemme 9.september!

bv

Spørsmål:

Av engasjer: Til miljøvernministeren. Jeg syns mange virker så lite interersserte i politikk og valg. Hvordan opplever du folkets engasjement i politiske saker?

Svar:

Jeg er jo superinteressert, så det hender jeg tenker som deg. Samtidig kan man jo ikke forvente at alle skal gå rundt å konstant være engasjert i det jeg jobber med.

I valgkampen er det moro å være politiker, fordi da er det mange fler enn ellers som følger med og engasjerer seg.

mvh
Bård V

Spørsmål:

Av Jens: Hvorfor er du imot EU, når vi likevel må innføre mange direktiver, som en følge av EØS-avtalen?

Svar:

Jeg er mot EU fordi
- vi da får felles valuta, EURO, med EU og det tror jeg er dårlig for norsk økonomi
- fordi da flere andre områder, som utenrikspolitikk og landbrukspolitikk, vil bli felles med EU
- og fordi jeg tror at flest mulig avgjrøelser skal tas nært folk.

Det er gode grunner til å stille spørsmålstegn ved EØS-avtalen, men medlemskap er ikke bedre

BV

Spørsmål:

Av Velger på Langhus: Hvem kan drive den grønneste, mest miljøvennlige politikken av SV, Venstre og Miljøpartiet de Grønne, og hvorfor?

Svar:

Jeg mener SV;)

fordi
- vi er på venstresiden, og miljø og solidaritet henger sammen
- fordi vi har bevist at vi får resultater og alltid prioriterer miljø i regjering
- fordi vi har de beste miljøløsningene der det er uenighet. MDG er for eksemppel mot fangst og klagring av CO2. Jeg, og de fleste internasjonale analyser, tror det er nødvendig for å løse klimakrisa.

mvh
Bård Vegar

Spørsmål:

Av Hanna K: På 80-tallet skodde SV seg godt som det definitive miljøpartiet. Senere har denne profilen falmet litt. I denne valgkampen er det De Grønne som har fått uttelling i miljøspørsmål. Hvordan forholder SV seg til en motstander som De Grønne? Dere kjemper jo for en del av de samme tingene, men samtidig er det ulikheter. Kan ikke være lett å få frem nyansene...

Svar:

Vi har vært miljøpartiet i Norge i mange tiår. Vi er ikke motstandere av MDG nå heller, deres miljøpolitikk er i stor grad lik vår (selv om det er enkelte viktige forskjeller)
- Den største forksjellen mellom oss og dem er at er vi er mer enn et miljøparti. Vi er på venstresiden, og er mot privatisering og for sterke felleskskap. MDG sier de kan samarbeide med ulike blokker. Vi vil heller ha Jens enn Erna. MDG vil ikke si hvem de vil ha til statsminister.

Jeg tror forskjellene vil komme mer fram nå, da mange spør.

mvh
Bård Vegar

Spørsmål:

Av Erik S: Hvilke politiske forbilder har du? Og hvem vurderer du som den beste retorikeren av dine politiske motstandere?

Svar:

Tja, har kanskje ingen forbilder lenger? Men hadde alltid stor respekt for Hanna Kvanmo i Norge, og Olof Palme i Norden

Jeg syns både Siv Jensen og Trine Skei Grande er dyktige partiledere og retorikere på høyresiden.

bv

Spørsmål:

Av Martinius: Hva gjør du etter årsskiftet?

Svar:

Dersom du og tilstrekkelig mange andre stemmer SV ved valget sitter jeg på Stortinget eller i Regjeringen!

mvh
Bård Vegar

Spørsmål:

Av Zorro: Hvorfor skal jeg gidde å stemme? Når alt kommer til alt så avgjøres sakene av hestehandel partiene mellom på Stortinget. Mener du at dere lytter til oss som stemmer på dere?

Svar:

Noen saker avgjøres slik, men mange avgjøres av hvem som får flertall.
- flertallet avgjør om det blir oljeboring i Lofoten, om det blir karakterer i 5.klasse om vi får mer privatisering for eksempel. Derfor syns jeg du skal stemme.

mvh BV

Spørsmål:

Av Doffen: Kan du som innbygger i Vestby virkelig avgjøre Ikea-saken? Er du ikke inhabil?

Svar:

Nei, man blir ikke innhabil selv om man bor et sted. Politikerne fra Oslo er ikke innhabile i spørsmålet om OL i Oslo, de fra Ås er ikke innhabile i spørsmål om satsing på UMB.

mvh
Bård V

Spørsmål:

Av Gustav: Kokt hummer: Har dere vurdert en mer proaktiv tilnærming til hummerbestanden? Hva med oppdrett og utsetting, slik man reddet laksestammen? Det virker meningsløst å verne noen få hummer, uten å forsøke å øke bestanden, når det er fullt mulig.

Svar:

Nå satte du meg fast!

Det vet jeg for lite om på stående fot. Send en e-post til miljovernministeren@md.dep.no, så skal du få svar!

mvh BV

Spørsmål:

Av John Deere: El-biler er i Norge avgiftsfrie fordi man opprinnelig mente de var mere miljøvennilige, men all nyere forskning viser at EL-biler har ett forurensningsnivå ( når man ser hele kjeden fra produksjon ,drift, batteribytter mv til vrak) som moderne bensingjerrige småbiler?
Hvorfor likebehandler ikke regjeringen ulike kjøretøy med tilnærmet samme "miljø"profil?

Flere ledende forskningstudier viser faktisk at nye bensingjerrige småbiler er langt mere miljøvennlige enn tilsvarende EL-biler...En kommentar fra miljøvernministeren?

Svar:

Viktig spørsmål:

- For det første er de viktigste tiltakene våre teknologinøytrale, det vil si at de premierer alle biler som slipper ut lite enten det er bensinbiler eller el-biler. Det er viktig
- For det andre kommer el-bil ulikt ut ut fra ulike forutsetninger. Men om du sammenligner en el-bil i Norge, med norsk fornybar kraft på tanken, kommer de godt ut sammenlignet med alle alternativer.
- For det tredje er satsingen på el-biler et introduskjonstilbud, for å få opp et marked og få ned prisen så vi kan få langt flere over på det. Det vil være et viktig klimatiltak
- dessuten gir el-biler mindre lokale utslipp, som ødelegger lufta i byene, og mindre støy. Det er også bra.

mvh
BV

Spørsmål:

Av Ole: Lyd og støy er etter min mening ett viktig og underprioritert miljøproblem.
Hvorfor stilles det ikke strengere regler til støy og utslippskrav fra redskaper og maskiner(gressklippere, kantklippere, motorsager mv) som i dag er allemannseie til privat hagearbeid mv?

Svar:

Enig, det er regler men de er ikke bindende for privatpersoner som for andre...

Da rekker jeg ikke mer, sorry. Takk for gode spørsmål!

De som har flere spørsmål kan komme til valgdebatten 31.8 på Ski-festivalen kl ca 14.30, da kan de spørre mer. Jeg deltar der, på torget i Ski.

mvh
Bård Vegar

Spørsmål:

Av Ivar Ruud Eide: Det ville være tragisk å la IKEA få ødelegge den beste matjorda i Vestby. Å flytte matjorda gir ikek samme avkastning og er vanskelig. Hvorfor vil du som er fra SV bidra til ennå mindre matproduksjon i Norge ?

Svar:

Det vil eg ikkje bidra til. Eg har ikkje avgjort IKEA-saken, men skal sette meg grundig inn i den før det. Jordvern er et svært viktig moment i den.

bv

Artikkeltags