Gå til sidens hovedinnhold

Godkjente planstrategien for Oslo og Akershus

Artikkelen er over 7 år gammel

OSLO: Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell skrøt av arbeidet som er gjort av Oslo og Akershus da han godkjente planstrategien for de to fylkene.


Fylkene har jobbet sammen for en felles planstrategi hvor de ser for seg hvilke problemer fylkene vil få i de kommende 20 årene. Frem til 2030 vil de to fylkene få en befolkningsvekst på 350.000 mennesker. Det kan sammenlignes med at alle innbyggerne i Bergen og Stavanger flytter til Oslo-området i de kommende årene.

– Her har Oslo og Akershus diskutert og prøvd å forstå de viktigste problemene man står overfor frem mot 2030. Her er det få eller ingen svar, men mange spørsmål, sa Solhjell.

Økning

Det er ikke bare vekst i befolkningen som vil bli et problem. Også godstrafikken vil øke med 40 prosent, og køene inn til Oslo vil øke med 50 prosent.

– Det blir derfor et stort press på strandsonen, naturområder og landbruksområder, konkluderte ministeren.

Hans formaning til kommunene er at fortettingen skal skje rundt de stasjonsknutepunktene.

– Dersom de ikke klarer dette, vil andre problemer bli vanskeligere å løse, mente han.

Follomarka

For Follos del mente Solhjell at kommunene må verne om Follomarka spesielt.

– Jeg har hatt møter med ordførerne om dette, da det er et stort press på Follomarka. Follomarka har ingen markagrense, og ligger derfor ikke under denne lovgivningen. Jeg har derfor oppfordret ordførerne i Follo om å samarbeide tett om å verne Follomarka fra utbygging, sa Solhjell.

Les også:

Venstre vil ha debatt om Frognmarka skal vernes

Han var også opptatt av at fortettingen i Follo må skje rundt Follobanen, selv om det vil by på utfordringer for Ås og Vestby.

Lang tid

Også fylkesordfører Nils Aage Jegstad var også til stede under godkjenningen. Han ledet styringsgruppen som står bak planen.

– Jeg vil takke for samarbeidet vi har hatt med Miljøverndepartementet, og jeg er godt fornøyd med vedtaket. Men jeg må jo si at jeg syntes det har tatt veldig lang tid før det ble et vedtak. Dokumentet ble sent til departementet 24. mai 2012, og først nå er det godtkjent. Derfor vil jeg benytte anledningen til å overrekke det ferske drøftingsdokumentet som nå er ferdig, sa Jegstad med et smil.

Han innrømmet at det ikke er bra at det har tatt så lang tid fra planen ble levert til den ble godkjent.

– Det er ikke bra. Vi har hatt god dialog underveis. Men departementet har vært i en litt omdisponering. Men Solhjell har satt opp farten, mente Jegstad.