Frp går for bro over Oslofjorden - raskt

KJAPP PROSESS: Hans Andreas Limi, Bård Hoksrud og Morten Wold mener vi ikke kan vente tre år på en utredning. BEGGE FOTO: TORBJØRN ENDAL

KJAPP PROSESS: Hans Andreas Limi, Bård Hoksrud og Morten Wold mener vi ikke kan vente tre år på en utredning. BEGGE FOTO: TORBJØRN ENDAL

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

– Vi kan ikke bruke tre år på å utrede. De siste tunnelbrannene på vestlandet har vist at tunnelsikkerheten i Norge er alt for dårlig, sier Frp-politikerne.

Bård Hoksrud, Hans Andreas Limi og Morten Wold tok mandag turen til bomstasjonen i Frogn for å fortelle hva de vil gjøre med forbindelsen over Oslofjordtunnelen.

– Oslofjordtunnelen er spesielt utsatt. I stedet for å bygge et nytt løp, bør det utredes og bygges en bro, sier trekløveret.

De har betydelig tyngde, Hoksrud er Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsmann, Limi er andrekandidat for Akershus Frp og Wold er det samme i Buskerud.

– VI ønsker at den eksisterende tunnelen skal kunne brukes av kjøretøy under 7,5 tonn, men at vi bygger en bro i tillegg. Dette forslaget har vi også fremmet i fylkestinget, forteller Limi.

Kjapp behandling

Samferdselsministeren vil bruke tre år på å utrede en ny løsning over fjorden. Det mener Frp-politikerne er alt for lang tid.

– Dagens tunnel tilfredsstiller hverken kravene til EU eller Norge. Da kan vi ikke bruke tre år på å finne ut hva vi skal gjøre. Vi mener et halvt år bør være nok. På den tiden bør det kunne gå an å finne ut hva en bro vil koste, og hvordan den best kan bygges, sier Hoksrud.

– En bro har også tidligere vært diskutert, med relativ stor splittelse lokalt om hvor den bør gå?

– Jeg tror ikke motstanden mot en bro er så stor nå, men vi vil lytte til lokaldemokratiet. Blir de ikke enige lokalt, må selvsagt staten gå inn og bestemme, sier Hoksrud.

– Og en bro kan bli et mektig byggverk. Bare se på Øresundsbroa eller broa i San Fransisco, legger Limi til.

Vil fremskynde prosessen

Samferdselsminister Marit Arnstad fra Senterpartiet er ikke uenig i at en bro kan være den beste løsningen. Derfor grep hun inn da Statens Vegvesen kun ville vurdere et nytt tunnelløp. Hun krevde at de også skulle utrede bro.

– Jeg er enig i mye av skepsisen til et nytt tunnelløp, men vi må utrede alle alternativer før vi bestemmer oss. Vi kan ikke bare begynne å bygge uten å vite hvor mye den vil koste, hvordan vi skal finansiere eller hvor traseen skal gå, sier ministeren.

Hun mener en utredning på et halvt år er urealistisk, men vil fremskynde planprosessene der det er mulig.

– Det vil ikke ta lenger tid å vurdere både en bro og et nytt tunnelløp samtidig. Det er greit å få se alle alternativer, slik at vi ikke går på en smell om noen år. Prosessen skal skje raskest mulig, fortalte Arnstad, som ikke ville love noe om når vi kan få svar.

– Hoksrud sier at en utredning kan ta et halvt år?

– Det virker som at han har bestemt seg for bro før han har sett prislappen og før det er tatt noen beslutning om trasévalg, svarer ministeren.

Også Hans Kristian Raanaas fra Frogn Senterparti reagerer på Hoksruds utspill.

– Det blir helt feil hvis vi som lokalpolitikere ikke skal bli hørt i en utredning, mener han.

– Vi har også åpnet transportplanen for at vi kan gi statlig plan hvis lokalpolitikerne ikke blir enige. Det er riset bak speilet, sier Arnstad, som vil ta styringen hvis så skjer.

– Kun en løsning

Leder Geir Mo fra Norges Lastebileierforbund (NLF) mener det bare er tull å utrede en ny tunnelløsning.

– Jeg er ikke enig med Arnstad i at det vil ta like lang tid å vurdere både bro og tunnel, som bare bro. Vi sier, glem nytt tunnelløp, bygg bro, uttaler han.

– Vi vet at tunnelen ikke er sikker, vi vet at den er miljøfiendtlig og vi vet at den er for bratt for våre medlemmer, fortsetter han.

Lederen skryter samtidig av Arnstad, som han mener er en effektiv samferdselsminister.

– Nå har du sjansen til å vise det igjen, sier Mo.

Vil spare både miljø og kroner

Førsteamanuensis Petter Hieronymus Heyerdahl ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er ikke i tvil. Han har regnet på både økonomiske- og miljøkostnader ved en tunnel og en bro.

– Energikrevende motbakker og forlenget kjøretid påfører transportnæringen over hundre millioner kroner i årlige ekstrakostnader. I tillegg gir en tunnel økt forbruk av drivstoff og dermed øker CO2-utslipp med 15.000 tonn i året, skriver han i et leserbrev.

Heyerdahl mener en bro er løsningen.

– Dette er et klimatiltak som både reduserer utslipp og er lønnsom på samme tid, skriver han videre.

Artikkeltags