FOLLO: - Vi har fått til en veldig bra samarbeidsavtale. Det er flere ting vi er veldig fornøyd med at vi har fått med Høyre og Fremsskrittspartiet på, sier Solveig Schytz (V).

En av tingene som skal prioriteres er å få slått sammen sone to og tre.

- Det er veldig viktig for Follo, og ingen av partiene kan nå trekke seg fra dette, sier hun videre.

Hun er også veldig fornøyd med at samarbidsavtale nå er mer spesifikk enn noen gang.

- Blant annet er vi tydelige på å satse på sykkelveier og innfartsparkeringer. Ikke bare for tog, men også for ekspressbussene som går fra Follo, sier hun.

Arealpolitikk

Venstrepolitikeren, som nå skal lede samferdselsutvalget i fylkeskommunen, er veldig fornøyd med at de også har fått inn arealpolitikk i samarbeidsavtalen.

- Den legger rammen for areal- og transportplanen som skal revideres i denne perioden. Her er det veldig tydelig at jordvernet skal styrkes. Fortettingen skal skje der hvor det allerede er utbyggingssoner, og det er spesielt viktig i Ås, hvor den beste matjorden faktisk er i sentrum. Vi synes det er helt fantastisk å få med Høyre og FrP på dette, sier Schytz.

Kunnskap

I avtalen er det også tydelig at det skal satses på Innovasjonsbanken og Vitenparken i Ås.

- Vi skal jobbe hardt for at kunnskapsmiljøet på Ås skal få utvikle seg, sier hun.

Selv skal Schytz lede samferdselsutvalget. Dermed er det hun som skal ha nær kontakt med Ruter og sitte ved forhandlingsbordet når Oslopakke 3 skal forhandles.

- Siden NSB ikke klarer å sette opp flere tog på Østre linje, må vi prøve å få med oss Ruter på å sette opp flere ekspressbusser langs Østfoldbanen.

Hun er også fornøyd med at fylkeskommunen skal jobbe for å øke andelen som skal gå til kollektivtrafikk fra rundt 50 prosent av bompengene til 70 prosent.

Slik blir den politiske ledelsen i fylkeskommunen.

Fylkesordfører: Anette Solli (H).

Fylkesvaraordfører: Lars Salvesen (KrF).

Leder for hovedutvalg for samferdsel: Solveig Schytz (V).

Leder for hovedutvalg for plan, næring og miljø: Eirik T. Bøe, (V).

Leder for hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse: Vibeke Limi, (Frp).

Leder for hovedutvalg for utdanning og kompetanse: Arne Rune Gjelsvik, (Frp)