OPPEGÅRD: Disse 31 representantene skal sitte i Oppegård kommunestyre de neste fire årene:

Høyre:

1. Thomas Sjøvold

2. Siv Kaspersen

3. Synnøve Kongsrud

4. Mona Christine Wiger

5. Lars Roar Masdal

6. Kjell Gunter Pettersen

7. Ingar Pedersen

8. Bente Austad Biltvedt

9. Knut Oppegaard

10. Daad Gjerde

11. Melissa Kristiansen

12. Henriette B. Christiansen

13. Marit Bortelid Mæland

Arbeiderpartiet:

1. Merete Bellingmo

2. Anne Beth Skrede

3. Bjørn Gunnar Ganger

4. Stein Martinsen Wik

5. Lin Margit Groa Haugen

6. Marit Johansen Øimoen

7. Azhar Ul-Hassan

8. Ingrid Haugnes

Miljøpartiet De Grønne:

1. Shabana Rehman

2. Jens Nordahl

3. Hans Martin Enger

Fremskrittspartiet:

1. Geir Aage Amundsen

2. Ole Sverre Joveng

Venstre:

1. Hanna Meyer Thuestad

2. Inger Johanne Bjørnstad

Kristelig Folkeparti:

1. Ida Lindtveit

2. Line Nordhaug

Sosialistisk Venstreparti:

1. Synnøve Kronen Snyen