Gå til sidens hovedinnhold

Nå vil de høre hva folk i Ski mener

De fem samarbeidspartiene er enige om seks større prosjekt

Artikkelen er over 6 år gammel

Fem partier med Ap i spissen er i ferd med å stake ut ny kurs i Ski. Nå er de blitt enige om seks prosjekt å bygge den politiske plattformen på.

SKI: Etter hektisk møtevirksomhet er Ap, Venstre, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne enige om å samarbeide i Ski. De fem partiene har gått sammen om seks prosjekt som skal være fundament i den politiske plattformen for de fire neste årene.

Sentrale i denne prosessen er Tuva Moflag (Ap) og Camilla Hille (V). Går alt etter planen under konstitueringen av nytt kommunestyre 28. oktober, blir de henholdsvis ordfører og varaordfører. Til sammen har de syv barn, og passer godt inn i kategorien aktive småbarnsmødre.

De to kvinnene har begge en periode bak seg i kommunestyret, og de vil møte en sal der mange av representantene har betydelig lengre fartstid.

– Dette tar vi igjen i pågangsmot, kommer det kjapt fra Tuva Moflag.

Den påtroppende ordføreren gjør det samtidig klart at hun er glad for den politiske tyngden og erfaringen som blir samlet i salen, og at hun håper at denne kan brukes til det beste for Ski.

De seks prosjektene

Det sier seg selv at de fem partiene ikke er enige om alt. De har derfor jobbet frem seks prosjekt, som skal danne en politisk plattform. Disse er ikke rangert, men lyder:

* Ski skal bli fremtidens miljøby, og kommunen skal være klimanøytral.

* Demokratiet skal utvikles, og både lag, foreninger og enkeltpersoner blir invitert til å være aktive og delta i lokalsamfunnet.

* Ski skal bli landets beste oppvekstkommune.

* Det er viktig å finne bærekraftige løsninger for fremtidens eldreomsorg.

* Kultur, idrett og frivillige skal være en sentral del av utviklingen i Ski kommune.

* Partiene skal arbeide for en grønn og fremtidsrettet næringsutvikling i kommunen.

– Posisjonene er ennå ikke fordelt, men vi har dyktige folk på alle felter. Det vi i tillegg hadde ønsket oss er at Ola Øygard fra Pensjonistpartiet hadde spilt en aktiv rolle i utformingen av eldreomsorgen. Han har fått et stående tilbud, men foreløpig takket nei, sier Moflag.

– Hva er viktig for folk?

I disse dager går det ut en e-post til lag og foreninger i Ski. Målet er å nå så mange som mulig for å involvere dem i den videre prosessen. Dette er også et eksempel på hva som kan skje på andre områder.

– Vi har våre tanker om hva som er bra for dem som bor i Ski kommune når det gjelder idrett, kultur og frivillighet. Men dette vil vi teste. Når vi har fått innspillene, inviterer vi til åpent møte med oss politikere i rådhusfoajeen den 11. oktober. Der vil vi politikerne sitte ved hvert vårt bord for å ta imot henvendelse.

Tuva Moflag og Camilla Hille gjør det klart at de ikke møter med en stor, åpen pengesekk.

– Dette blir ikke et ordrekontor, men en god hjelp for oss slik at vi kan trekke opp de politiske retningslinjene, understreker de to kvinnene.

De håper folk vil høre fra seg.

Fristiller hverandre

Det er flere velgere som på sosiale medier har lurt på hvordan partier fra Venstre til SV skal finne sammen i et politisk fellesskap.

– Nå er vi blitt enige om seks prosjekt som er viktige for alle. Og i ukene som kommer vil vi jobbe videre med en felles politisk plattform. Budsjettet må vi også være enige om. Det er også saker der vi må fristille hverandre. Venstre ønsker ulv i Østmarka og Senterpartiet er imot. Det er også saker der Ap og Høyre kan finne hverandre politisk.

Den vanskelige skatten

Eiendomsskatt har vært et sentralt ord under hele valgkampen. Ap og SV har gått inn for dette for å styrke tilbudene i kommunen, mens andre mener at dette er en klar bjørnetjeneste som vil ramme også dem som ikke har så god råd.

De fem samarbeidspartiene har naturlig nok tatt opp saken.

– Vi er blitt enige om at eiendomsskatt skal utredes. Da må vi se på hvilket handlingsrom vi har med og uten, sier Tuva Moflag.

Venstre er imot eiendomsskatt, og det er ikke flertall i det kommunestyret som er valgt, påpeker Camilla Hille.

Hun har Senterpartiet på sin side, mens Miljøpartiet De Grønne er for.

Er det ikke mulig å gjennomføre fellesprosjektene uten flere penger, kan det hende at døren står på gløtt.

Ingen ting om kommuner

Kommunereformen har ikke vært en del av samtalene når partiene har møttes. Her spriker også oppfatningen. På ØBs spørsmål er Venstre for, SV og Sp imot, mens Ap og MDG ikke har tatt stilling.

– Kommunesammenslåing er ikke en del av vår plattform. En rådgivende folkeavstemning vil veie tungt, og dette er en sak som kommunestyret i sin fulle bredde må ta del i. Vi vil videreføre den prosessen som er startet, sier Tuva Moflag.

Saken skal etter planen være ferdigbehandlet i juni. Det var ingen selvfølge at sentrumspartiene i Ski skulle samarbeide med Ap.

– Vi prøvde hardt og lenge å samle sentrum, men KrF og Pensjonistpartiet ønsker ikke å være med. Da ble Venstre og Senterpartiet enige om å stå sammen, forteller Camilla Hille.

Hun viser til at skal du få et styringsdyktig flertall med ti partier representert i kommunestyret, er det mange som må gi mye. Forhandlingene har pågått begge veier.

– Vi måtte bli enige om hovedpunktene. Men Høyre hadde ingen visjoner om hva Ski skal utvikle seg til. De var bare opptatt av å telle til 21 for å få flertallet. Ap hadde mye mer spennende å komme med, blant annet på miljøsiden, som passet vårt program, sier Camilla Hille.

– Vi vil være aktive politikere, som skal styre kommunen. Blir vi for slappe, må folk si ifra. Det blir spennende å se hva Miljøpartiet De Grønne har å by på, og vi trenger en aktiv opposisjon, sier Tuva Moflag.

Kommentarer til denne saken