ÅS: Til tross for den store fremgangen til Miljøpartiet de Grønne, var det valgalliansen av hjemmesittere som stakk av med tittelen «valgvinner», skriver Ås Avis.

Med en nedgang på hele åtte prosent i valgdeltagelsen, er det tydelig at færre har latt seg engasjere av lokalvalget denne gangen.

Ordfører Johan Alnes opplyser at det ved årets valg ble avgitt 7.950 stemmer, mot 8.101 som ble avgitt ved kommunevalget i 2011. Medregnet befolkningsveksten gir det en nedgang på  åtte prosent.

- I samme periode har folketallet i kommunen økt, så nedgangen blir stor. Vi ser at valgdeltagelsen går ned i nesten alle kommuner, så Ås er ikke unikt.

Skjer over hele landet

Alnes vil ikke gi noe tydelig svar på om den synkende valgdeltakelsen svekker mandatet til kommunestyret som innbyggernes folkevalgte organ.

- Nedgangen skulle vi så klart vært foruten, men som sagt skjer det samme over hele landet, sier han.

I følge NRK viser nasjonale prognoser at den samlede valgdeltagelsen ved kommune- og fylkestingsvalget 2015 ligger på 59,7 prosent. Det er har ikke ligget så lavt siden 2003.

Deltagelsen ved lokalvalg har tradisjonelt vært noe lavere enn ved Stortingsvalg. Unntaket var i 2011 da den samlede valgdeltagelsen gikk opp til 64,4 prosent i kjølvannet av terrorangrepet i Oslo og på Utøya.