Det er lenge siden valgdeltagelsen lå stabilt mellom 70 og 80 prosent og deltagelsen i lokalvalg har jevnt over ligget lavere enn ved stortingsvalg.

Forrige valg markerte imidlertid en økning, da 64,4 prosent avga stemme i kommune- valget.

Ved årets valg har fremmøteprosenten igjen havnet under 60 prosent. På landsbasis var valgoppslutningen 59 prosent i kommunevalget og litt over 55 prosent i fylkestingsvalget.

Sist gang valgdeltagelsen ved et lokalvalg var over 70 prosent, var i 1983, da 72,1 prosent deltok.

Follo litt over

I de syv Follo-kommunene ligger den gjennomsnittlige valgdeltagelsen over landsgjennomsnittet, men to kommuner skiller seg negativt ut: Ås kommune med 59,6 prosent og Enebakk, med 57,5 prosent. Høyest valgdeltagelse i Follo-kommunene var det i Oppegård og på Nesodden, med henholdsvis 67,6 og 67,7 prosent.

– Skal valgdeltagelsen opp i fremtiden må det bli lettere å stemme. Alt annet er digitalisert i dag, så hvorfor er det ikke mulig å stemme digitalt, skriver Martin Frich Grevstad på facebookgruppen Ås kommunes venner.(NTB/ØB)