VESTBY: Dagen etter at kommunevalget er over begynner ting å bli klart hvordan den politiske fordelingen vil bli denne høsten og de neste fire årene. Tirsdag ettermiddag tilsier utkastet til valgprotokollen at disse 35 representanter blir med i kommunestyret. Mest spenning var det knyttet til hvilken representant KrF ville få inn. Det skriver Vestby Avis.

Her viste det seg at unge Julia Sandstø tar plassen til ordførerkandidat Lars Johan Rustad.

Hos Miljøpartiet De Grønne må også Lars Sønsteby finne seg i å være vara til møtene.

Kommunestyret (35 representanter):

Vestby Arbeiderparti (12):

Tom Anders Ludvigsen (bildet over), Annette Mjåvatn, Bente Antonsen, Rune Bjørseth, Trond Finstad, Helene Simensen Bergane, Martin Ludvigsen, Siri Hov Eggen, Ragnhild Lervik Johansen, Tor Jersin Skaflestad, André Meldre Bilet, Ida Elisabeth Finstad

 

Vestby SV (2):

Ronny Kjønsø (bildet over) og Signy Svendsen

 

Vestby Venstre (1):

Arjo van Genderen (bildet over)

 

Vestby Sp (2):

Tone Skretting (bildet over) og Karl Øyvind Trandem

 

Miljøpartiet De Grønne (2):

Bente Bakke og Suaad Abdi Farah (begge to på bildet over)

 

Bygdelista (4):

Eirin Bolle (bildet over), Anne Grethe Klæboe, Bodil Holter og Bjørn Ole Skaug

 

Vestby Høyre (7):

John Ødbehr (bildet over), Pål Engeseth, Roble Wais, Johanne Dønnestad Hauge, Ann Therese Monge, Stig Eyde, Sveinung Eggen

 

Fremskrittspartiet (4):

Trygve Thorsen (bildet over), Kenneth Lien Steen, Jeanette Hoel og Tore Hem

 

Kristelig Folkeparti (1):

Julia Sandstø (bildet over)