SKI: Amund Kjernli har tatt steget ut av kommunepolitikken etter mange år, også som ordfører i Ski. Nå skal mannen fra Kråkstad bruke energien på saker som omhandler hele Akershus. Kjernli er plassert som nummer fire  på Arbeiderpartiets fylkestingsliste. 14 mandater kommer inn etter mandagens valg.

- Jeg tør ikke slippe jubelen løs helt ennå, men det er vel komme en del slengere om ikke plassen blir sikret, sier Kjernli til ØB tirsdag morgen.

Kjernli deltok på valgvaken i Ski rådhus, sammen med resten av politikerne i Ski, men noen spådom for hvordan det politiske landskapet i hjemkommunen vil bli etter valget, vil han ikke si noe om.

- Til selve valgresultatet i Ski, vil jeg si at vi jo håpet på å bli det største partiet i Ski, men alt i alt er jeg fornøyd med resultatet. Når det kommer til hvem som skal regjere i hjemkommunene vil jeg overlate det til andre å kommentere, nå er jeg fylkespolitiker, sier Kjernli.

Manne fra Kråkstad har allerede planer for hva som vil bli hans hjertesaker i denne fire års perioden.

- Jeg vil først og fremst jobbe for at Ski får en ny videregående skole. Samtidig vil jeg ha en ekstra hånd på saker som gjelder gang- og sykkelveier, sier Kjernli.

Arbeiderpartipolitikeren sier samtidig at han må tenke på hele fylket, ikke bare Follo.

- Nå skal jeg bruke tid på å gjøre meg bedre kjent i resten av fylket, men jeg vil nok ha hovedfokus på Follo, sier Kjernli.

Andre politikere fra Follo som ser ut til å få en plass på fylkesbenken i Akershus er, Johannes Dalen Giske (Ap), Nesodden, Fatima Valdes Haugstveit (Ap), Oppegård, Gunnar Melgaard (H), Oppegård, Tone Blixøen Yrvum (H), Vestby, Kirsti Birkeland (H), Frogn, Gunnar Helge Wiik (H), Ski, Øyvind Solum, (MDG), Nesodden, Morten Vollset (Sp), Ås og Solveig Schytz (V), Ås.