SKI:  Venstre har vært en del av opposisjonen i Ski de siste fire årene. Men Camilla Hille påpeker at partiet ikke automatisk er en del av et rødgrønt samarbeid de neste fire årene.

- Begge de to store partiene kommer til å ta kontakt, tror jeg, og vi snakker med alle, erklærer Hille.

Hun karakteriserer det politiske bildet i Ski som kaotisk etter åres valg.

- Nå er det kaos, fordi det er ti partier som vil delta i sonderingene og vil ha uttelling for valgresultatet. Og det er egentlig spennende, men det gjør det også så usikkert, sier Camilla Hille, gruppeleder for Venstre i Ski.

- Hvilke saker er viktige for Venstre i kommende sonderinger og forhandlinger?

-  Det er tre ting. For det første barn og unges oppvekst. Deretter er det miljø- og klimapolitikk og by- og tettstedsutvikling. Vi vil fortette innenfra og ut, rundt kollektivknutepunktene. Gang- og sykkelveier og grønne lunger vil være grunnlag for et samarbeid for Venstre i Ski.

- Venstre det sterkeste sentrumspartiet

Hille mener Venstre på bakgrunn av antall stemmer bak mandatene er det sterkeste sentrumspartiet  i Ski. Det var bare et titalls stemmer som skilte det siste mandatet, og Venstre var ikke den heldige. Dermed mister partiet én representant i kommunestyret i Ski, og vil bare ha to lokalpolitikere med de neste fire årene.

Hun prøver å se positivt på at Miljøpartiet De Grønne nå er inne med to mandater, Rødt med ett.

- Miljøet står sterkere i Ski enn noen gang før, og det er positivt.