SKI: Det var ingen selvfølge at Senterpartiet og Venstre skulle inngå samarbeid med Arbeiderpartiet. De to forhandlet i blokk i begge retninger. De forsøkte også å få med KrF og Pensjonistpartiet som takket nei.

– Jeg er fornøyd med at vi har fått til et samarbeid med partier som har gode visjoner for kommunen. Ski skal bli en miljøby og vi skal sørge for gode oppvekstvilkår. Ap er også på lag når det gjelder jordvern og sentrumsutvikling, sier Sps listetopp Anders E. Graven.

– Dere kunne også ha sørget for at Høyre fikk flertall. Hvor strandet dette?

– Partiet har ingen ideer om hvordan Ski skal utvikle seg.

– Hva med eiendomsskatt?

– Venstre og vi er imot, og den ligger ikke inne nå. Dette må utredes videre.