OPPEGÅRD: En samlet nominasjonskomité hadde innstilt Ida Lindtveit fra Oppegård på førsteplass på valglisten foran stortingsvalget 2017. Etter nominasjonsmøtet mandag figurerer ikke Lindtveit på listen i det hele tatt.

– Hva skjedde?

– Jeg ble ikke valgt, fastslår hun og forklarer:

– Det ble fremmet benkeforslag på Ingunn Ulfsten. Det var mobilisert for henne, og det er stemmetallet som teller til slutt. Under møtet kom det forslag om å sette meg på annenplass. Jeg var i utgangspunktet innstilt på å stille der nominasjonsmøtet ønsket å plassere meg. Men Torleiv Rognum som opprinnelig sto på annenplass stilte ultimatum om at han ikke ønsket tredjeplassen. Da fant jeg det riktigere av meg ikke å ta en kampvotering på dette, og jeg trakk mitt kandidatur.

Gratulerer Ulfsten

Lindtveit legger ikke skjul på at hun er skuffet.

– I forkant hadde jeg fått veldig mange gode tilbakemeldinger på mitt kandidatur. Jeg hadde gledet meg til å kjempe for saker som god oppvekst for alle, bærekraftige politiske løsninger for fremtidige generasjoner, bedre samferdselsløsninger på østlandet og en bedre frivillighetspolitikk. Men når det ble som det ble, vil jeg gratulere Ingull Ulfsten så mye med førsteplassen.

– Er du motivert for å fortsette som leder i KrFU?

– Ja! Det er landsmøte til helgen, og så vidt jeg vet kommer det ingen benkeforslag der. Jeg er i politikken for å bidra til en forskjell, og det føler jeg at jeg får utrettet både lokalt og i KrFU. Nå skal jeg vie all min energi og kraft til å kjempe for KrFU sine saker som fattigdomsbekjempelse nasjonalt og internasjonalt, en offensiv klima og miljøpolitikk, en human, rettferdig og internasjonalt ansvarlig asyl og innvandringspolitikk, og barn og unges psykiske helse.

Ida Lindtveit sitter også i kommunestyret og er leder for Levekårsutvalget i Oppegård.

– Sikter du mot Stortinget i 2021?

– Det forholder jeg meg ikke til nå. Hva som blir vurderingen fremover avhenger helt av livssituasjon.